Yetişme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yetişme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة z "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥūr veya ḥūriyat حورية z "İslam inancında cennet perisi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) hurust "güzel, özellikle güzel kadın" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde hu-raoδa "güzel-endamlı" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "güzel" ve Avesta (Zend) dilinde raoδa- "yetişme, büyüme, şekil, endam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hümayun maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen iblāġ إبلاغ z "ulaştırma, erdirme, toplam bir rakama ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "ulaşma, yetişme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça kfw kökünden gelen kifāyat كفاية z "yetme, yetişme, yardıma yetişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafā كفا z "yetti" fiilinin masdarıdır.
Arapça lḥḳ kökünden gelen lāḥiḳat لاحقة z "eklenen şey, ilave, zeyl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥḳ veya laḥāḳ لحق/لحاق z "yetişme, varma, katılma, eklenme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça nbt kökünden gelen nabāt نبات z "yerden bitme şey, bitki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabt نبت z "bitme, yetişme, tohumdan çıkma, filizlenme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça waḥşī وحشى z "yabani" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wḥş kökünden gelen waḥş وحش z "orman, meskûn olmayan yer, evcilleşmemiş hayvan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) vaχş "büyüme, yetişme, bitme" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aug-s- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aug- "bitmek, yetişmek, büyümek, çoğalmak" kökünden türetilmiştir.
Farsça aynı anlama gelen banafşe بنفشه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vanavşak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vana-vaxşa- "orman otu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vaxşaiti, vaxş- "yetişmek, bitmek (bitki)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vahşi maddesine bakınız.
Eski Türkçe érk "üç yaşına gelen koç" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ér- "yetişmek, büyümek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için er- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen physio+ "bedensel, fiziksel" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phýsis φύσις z "beden, canlı varlık" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "kabarmak, şişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca hypertrophie "aşırı büyüme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypertropheía ὑπερτροφεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tréphō, troph- τρέφω, τροφ- z "yetişmek, yetiştirmek, beslemek, büyütmek" fiilinden hiper+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için atrofi maddesine bakınız.
Fransızca adolescent "büluğ çağına ermiş genç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adolescens "'büyümekte olan'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adolescere, adult- "büyümek, yetişmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "beslemek, büyütmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koalisyon maddesine bakınız.
Fransızca futurisme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca futurismo "modern sanatta bir akım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 Filippo Tommaso Marinetti, İt. şair (1876-1944).) Bu sözcük İtalyanca futuro "gelecek, istikbal" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince futurus "olacak olan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhu-tu- "olacak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca coalition "siyasi ittifak, güç birliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen coalitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince coalescere, coalit- "birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alescere "yetişmek, boy atmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "büyütmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-3 "yetişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için alto maddesine bakınız.
Fransızca autorité "1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince auctoritas, t- "ağalık, şeflik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince auctōr "1. (bitki veya hayvan) yetiştiren, besleyen, 2. aşiret reisi, ağa, şef, 3. eser sahibi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince augere, auct- "büyümek, yetişmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *aug- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vahşi maddesine bakınız.
Fransızca prolétaire "toplumun mülk ve sanat sahibi olmayan en aşağı tabakasına mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1760 J. J. Rousseau, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince proletarius "'yavrulayıcı', Roma'da toplumun en alt sınıfına mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince prolescere, prolet- "yavrulamak, (hayvan gibi) çoğalmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince alescere "büyümek, yetişmek, artmak" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koalisyon maddesine bakınız.
İtalyanca alto "1. yüksek, 2. müzikte yüksek perdeden erkek sesi, tenor [esk.], 3. pes perdeden kadın sesi [xvi], buna eşdeğer perde" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince altus "boy atmış, yüksek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince alere "büyütmek, beslemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-3 "(bitki veya canlı) yetişmek, büyümek, boy atmak" biçiminden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde üre- "çoğalmak, yetişmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için üre- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.