Yazılmış - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yazılmış Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça zbr kökünden gelen zabūr زبور z "yazılmış şey, kitap, özellikle Kuran'a göre Davut peygambere vahyedilen kitap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zabr زبر z "yazma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca roman "edebiyatta bir tür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "1. avam Latincesi, halk dili, 2. halk dilinde yazılmış şiir veya öykü, bilimsel olmayan her tür yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince romanice "Roma işi, Roma dili" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Roma "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
Fransızca romance "duygusal aşk veya kahramanlık öyküsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "halk dili, halk dilinde yazılmış şiir veya öykü" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için roman1 maddesine bakınız.
Fransızca formule "bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince formula "küçük kalıp, özellikle hukukta kalıba uygun olarak yazılmış metin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "kalıp" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
İngilizce script "yazı, yazılı metin, senaryo" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince scriptum "yazılmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince scribere, script- "yazmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skrībh- "sivri uçla kesmek, çentmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce delete "(yazılmış veya çizilmiş bir şeyi) silmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Latince deletus "silinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince delere "silmek" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.