Yatma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yatma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ˁrş kökünden gelen ˁarş عرش z "1. taht, 2. göğün dokuzuncu tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁarş ערש z "taht şeklinde yatak, özellikle Baal tapınağında bulunan taht" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça erşu "Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak" sözcüğünden alıntıdır.
Sırpça kloçka "tavuğun yumurta üstüne yatması" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Bulgarca aynı anlama gelen kvaçka sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe yatsa- "yatmak ve uyumak istemek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş) Daha fazla bilgi için yat- maddesine bakınız.
Fransızca léthargie "uyuşukluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lēthárgia ληθάργια z "her şeyi unutarak yatma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lēthē ληθη z "unutuş" ve Eski Yunanca argeía αργεία z "tembellik, çalışmama" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca argós αργός z "tembel, çalışmaz" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lantan, erg maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca loχoúsa λοχούσα z "yeni doğurmuş kadın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca loχeúō λοχεύω z "çocuk doğurmak, doğum yatağına yatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca léχomai λέχομαι z "yatmak" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *legh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca papier couché "'tabakalı kâğıt', cila tabakasıyla kaplı kâğıt" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca couche "yatak, tabaka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca coucher "yatırmak, yatmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince collocare "yere yatırmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince locare "yatırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lokal maddesine bakınız.
Fransızca couveuse "1. folluk, kuluçka yeri, 2. yeni doğmuş bebeklerin konulduğu korunak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couver "kuluçkaya yatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cubare fiilinden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce sözcük, Eylem halinde (BK, ABD) IPA: /fʌk/ anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi (Bazı Kuzey İngiltere aksanları) IPA: /fʊk/ anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde beraber olma, yatma anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi Every now and then you need a good fuck. anlamındadır. İngilizce sözcük, Ünlem halinde (kaba konuşma) tek başına veya diğer sözcüklerle beraber, isim veya fiil şeklinde, rahatsızlık, kızgınlık, küçümseme vb. belirtmek amacıyla kullanılır. anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi -The police is here. -Aw fuck! anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.