Yaptı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yaptı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aχşab sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χşb kökünden gelen χaşab خشب z "ağaç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça χaşaba خشب z "(metal veya başka maddeyi) rendeledi, kabataslak yaptı" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "çalışma, iş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala "çalıştı, iş yaptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁmd kökünden gelen ˁamūd عمود z "sütun, dikilitaş, direk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عمد z "dikti, destekledi, pekiştirdi, amaçladı, bir işi bilerek yaptı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça bdˁ kökünden gelen badīˁ بديع z "yeni, orijinal, emsalsiz, harikulade, güzel" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça badaˁa "yenilik yaptı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için bidat maddesine bakınız.
Arapça bdˁ kökünden gelen bidˁat بدعة z "1. yenilik, icat, 2. dinde yeni usul çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˁa بدع z "yenilik yaptı, icat etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için bidayet maddesine bakınız.
Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, inşa etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça bny kökünden gelen bunyān بنيان z "yapı, yapım, boy pos, bünye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, bina etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.
Arapça fˁl kökünden gelen fiˁl فعل z "edim, eylem, iş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فعل z "yaptı, etti, işledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pˁl פעל z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġwṣ kökünden gelen ġawṣ غوص z "1. (özellikle inci avı için) dalgıçlık yapma, inci dalgıçlığı yapılan yer, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāṣa "inci dalgıçlığı yaptı" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça ġzw kökünden gelen ġazāͭ veya ġazwat غزاة/غزوة z "akın etme, yağma, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġazā غزا z "1. çabaladı, gayret etti, 2. akın yaptı, istila etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça χbs̠ kökünden gelen χabās̠at خباثة z "kötü olma, habis olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabus̠a خبُث z "kötülük yaptı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için habis maddesine bakınız.
Arapça χrc kökünden gelen χarc خرج z "1. çıkma, harcama, masraf, 2. gereken şeyler, gereç, malzeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca "çıktı, dışarı çıktı, çıkış yaptı, çıkıntı yaptı, yoldan çıktı" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça χṭy kökünden gelen χaṭāˀ خطاء z "yanılgı, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭā خطا z "yanıldı, yanlış yaptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça krh kökünden gelen ikrāh إكراه z "zorla ve rızası hilafına bir iş yaptırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kariha كره z "iğrendi, nefret etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kerh maddesine bakınız.
Arapça ˁnd kökünden gelen ˁinād عناد z "inat etme, keyfi veya sübjektif olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanada عند z "kapris yaptı, söz dinlemedi" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁinda عند z "taraf, sübjektif görüş" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ind maddesine bakınız.
Arapça ḳhr kökünden gelen ḳahr قهر z "gücü yetme, yenme, zorla yaptırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قهر z "yendi, ezdi, zorla egemen oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳḥt kökünden gelen ḳaḥṭ قحط z "kuraklık, kıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḥiṭa "kuraklık yaptı, yağmadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġşş kökünden gelen maġşūş مغشوش z "hileli, sahte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tağşiş maddesine bakınız.
Arapça ˁml kökünden gelen maˁmūl معمول z "imal edilmiş, işlenmiş, yapılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala "işledi, yaptı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.
Arapça ˁml kökünden gelen muˁāmalat معاملة z "işlem nyapma, uygulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "çalıştı, iş yaptı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.
Arapça ḳdm kökünden gelen muḳaddimat مقدّمة z "takdim eden şey, önsöz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaddama قدّم z "önceledi, söze giriş yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kıdem maddesine bakınız.
Arapça ms̠l kökünden gelen mumas̠s̠il ممثّل z "benzeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mas̠s̠ala م‎ث‎ ّل‎ z "benzetti, benzerini yaptı" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için misil maddesine bakınız.
Arapça s̠ls̠ kökünden gelen mus̠allas̠ مثلّث z "üçlü, üçleme, üçgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠allas̠a ثلث z "üçledi, üç yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.
Fransızca récif "denizde sığlık, mercan kayası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen arrecife sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rṣf kökünden gelen ar-raṣīf الرصيف z "dalgakıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣafa رصف z "taş döşedi, yol yaptı" fiilinin sıfatıdır.
Arapça rsm kökünden gelen rasm رسم z "1. iz, ayak izi, işaret, simge, damga, mühür, 2. suret, 3. resmi tören, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رسم z "1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.