Yapan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yapan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça fˁl kökünden gelen fāˁil فاعل z "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Farsça kīmiyāgar كيمياگر z "kara kimya veya büyü ile uğraşan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça kīmiyāˀ كيمياء z ve Farsça +gar گر z "yapan, meslek edinen, cı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kimya, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça naˁlband نعلبند z "nal yapan ve takan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça naˁl نعل z "nal" ve Farsça band بند z "bağlayan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nal, bent maddelerine bakınız.
Arapça nẓm kökünden gelen nāẓim ناظم z "düzenleyen, dizen, şiir yapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓm نظم z "düzenleme" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için nazım1 maddesine bakınız.
Arapça rsm kökünden gelen rassām رسّام z "resim yapan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için resim maddesine bakınız.
Arapça şrr kökünden gelen şarīr شرير z "şer işleyen, kötülük yapan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şer1 maddesine bakınız.
Arapça tcr kökünden gelen tācir تاجر z "ticaret yapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen tagārā veya taggārā תגרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen tamkāru sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça makāru "alıp satma, ticaret yapma" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça kār "1. ediş, eden, eder, 2. iş, 3. getiri, fayda, kazanç, sermaye veya emek geliri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca pâtisserie "pastacı dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pastaier "hamur işi yapan" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pasta maddesine bakınız.
Fransızca onomatopée "ses benzetmesiyle yapılan kelime" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca onomatopoieía ονοματοποιεία z "isim yapma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónoma όνομα z "isim" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *nōmn biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca poiéos ποιέος z "yapan, inşa eden" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca poiéō ποιέω z "yapmak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için anonim maddesine bakınız.
Fransızca authentique "aslına uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen authentikós αυθεντικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "1. bir işi kendi yapan kimse, asil, vekil olmayan, 2. soylu kimse, efendi" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için efendi maddesine bakınız.
Fransızca spore "çiçeksiz bitkilerde tohum işlevi yapan zerre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca spōrá σπωρά z "tohum ekme, saçma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spōr- σπείρω, σπωρ- z "tohum ekmek, saçmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sperm maddesine bakınız.
Fransızca chiropracteur veya İngilizce chiropractor "çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χeiropraktikós χειροπρακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χeír χείρ z "el" ve Eski Yunanca praktikós πρακτικός z "yapan, işleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şirürji, pratik maddelerine bakınız.
Fransızca télévision "'uzak-görüş', görüntüyü uzağa iletme işlemi ve bu işi yapan araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Hugo Gernsback, Alm. mühendis.) Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince visio "görme, görüş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, vizyon maddelerine bakınız.
Farsça yazılı örneği bulunmayan *çēlāngār چيلانگار z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çēlān چيلان z "demirden alet ve edevat, kapıların demir aksamı" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kār "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çelenk, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça şēlāngār شيلانگار z "şölen veren" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şēlān شيلان z "şölen, Moğollarda büyük törensel yemek" ve Farsça kār كار z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şölen, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça durūdgar veya durūgar دروگر z "marangoz, biçici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça durūd درود z "1. biçilmiş, kesilmiş, 2. biçilmiş ağaç, kereste" (NOT: Bu sözcük Farsça durūdan درودن z "biçmek, kesmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça gar veya kar گر/كر z "yapan " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde χudavendgâr "Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça χudāvand-gār خداوندگار z "'hükümdar yapan', Sasani padişahlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χʷadāy "hükümdar" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) avant "taht, yüksek makam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.
Farsça kawş-gār كوشگار z "kunduracı, ayakkabı yapan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kawş كوش z "ayakkabı, yemeni" ve Farsça kār كار z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Farsça mūytāb مويتاب z "1. keçi kılından örülmüş çul vb., 2. bunu yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mūy موى z "kıl, saç" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen mōd sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Farsça tāb تاب z "ören, örgü" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Farsça tāftan, tāb- تافتن, تاب z "iplik bükmek, eğirmek, örmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tafta maddesine bakınız.
Farsça pastānkārānī پستانكارانى z "en kötüsünü yapana yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pastān پستان z "aşağılar, kötüler" (NOT: Bu sözcük Farsça past پست z "aşağı" sözcüğünün çoğuludur. ) ve Farsça kār كار z "yapan, eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pes, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça biyābān veya yābān بيابان/يابان z "ıssız yer, sahra, çöl" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen viyāpān sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça zōrbāz زورباز z "kuvvet gösterisi yapan, ağırlık kaldıran sporcu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için zor, +baz maddelerine bakınız.
Fransızca agent "iş yapan, görevli, vekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.