Yans - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yans Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca alliance "1. ittifak, 2. nikâh yüzüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca allier "bağdaşmak, bağdaştırmak, ittifak etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen alligare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince ligare "bağlamak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lig maddesine bakınız.
Fransızca ambiance "çevre, ortam, genel hava" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ambientia "dolaşım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ambire, ambit- "dolaşmak, dolanmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek, yol almak" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ei- "gitmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Fransızca faïence "çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Faenza "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
Fransızca patience "1. sabır, 2. tek kişilik kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince patientia "sabır, tahammül" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pasif maddesine bakınız.
Arapça ˁks kökünden gelen ˁaks عكس z "1. yansıma, tepki, 2. bir şeyin tersi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakasa عكس z "yansıdı, tersine döndü" fiilinin masdarıdır.
Arapça hdhd kökünden gelen hudhud هدهد z "Kur'anda adı geçen bir kuş, çavuş kuşu, upupa epops" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Ses yansımalı sözcüktür.
Arapça ˁks kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maˁkas معكس z "yansıma yeri, ayna" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaks عكس z "yansıma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için akis maddesine bakınız.
Arapça ˁks kökünden gelen maˁkūs معكوس z "karşıt, ters, aksi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakasa عكس z "yansıdı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için akis maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan çakırda- veya şakırda- veya *şekirde- "çıtırdamak, şakırdamak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil çakır "vurma ve kırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çağır- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çekürde- "şakırdamak, carıldamak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil çakır "şakırdama sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çak- maddesine bakınız.
Eski Türkçe çıŋra- veya çıŋırda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil çıngır "çınlama sesi" ses yansımalı sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çın maddesine bakınız.
Eski Türkçe sıkır- "çığırmak, ötmek" fiilinden +çUk sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş, Kıp, TS) Eski Türkçe fiil ses yansımalı sözcük ve ünlem yazılı örneği bulunmayan *sık "ıslık sesi" sözcüğünden +gIr- sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce camera "fotoğraf veya film makinası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince camera obscura "'karanlık oda', bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince camera "oda" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kámara κάμαρα z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamara maddesine bakınız.
Fransızca macrocosme "insan organizmasının büyük çapta yansıması olarak görülen evren, küçük çaplı birimlerin büyük çapta tekrarı olan organizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca makrokósmos μακροκόσμος z "'büyük-evren'" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için makro+, kozmos maddelerine bakınız.
Fransızca narcissisme "kendini sevme hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen narzissismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Sigmund Freud, Avst. hekim (1856-1939).) Bu sözcük Eski Yunanca Nárkissos "Eski Yunan mitolojisinde kendi yansımasına aşık olan genç" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nárkissos νάρκισσος z "nergis çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nergis maddesine bakınız.
Farsça hāy hūy هاى هوى z "şamata, gulgule, kalabalık sesi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Ses yansımalı sözcüktür.
Fransızca ambulance "tıbbi cankurtaran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca hôpital ambulant "gezici hastahane" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ambulare "gezmek, dolaşmak, dolanmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ambire, ambit- "sağa sola gitmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ambiyans maddesine bakınız.
Fransızca bobine "üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bob- "şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca bombé "kabarık, konveks" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bomber "şişirmek, konveks hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca bom "şişkinlik ifade eden yansıma kök" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bobin maddesine bakınız.
Fransızca neutre "iki kutuptan birine ait olmayan, yansız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince neuter "'ne o ne o', iki kutuptan birine ait olmayan, yansız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ne "değil" ve Latince uter "ikisinden biri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için negatif maddesine bakınız.
Fransızca projection "1. öne atma, ileriye bakma, 2. güçlü ışık tutma, 3. perdeye sinema filmi yansıtma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince proiectio "öne atma, tasarlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince proicere, proiect- fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için proje maddesine bakınız.
İngilizce rally "1. bir noktada toplanmak, 2. değişik zamanlarda yola çıkan yarışçıların bir yerde buluştuğu yarış türü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca rallier "toparlamak, toparlanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca allier "yanyana getirmek, birleştirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alyans maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce re+ veya ré+ parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince re "geri gelme, tepme, yineleme, yansıma, yankılanma bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *re veya *red biçiminden evrilmiştir.
Fransızca reflet "yansıma, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca riflettere "(ışık) yansımak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince reflectere, reflex- "geri dönmek, yansımak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için refleks maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.