Yanan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yanan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça abcad أبجد z "Arami/Süryani alfabesinin harf düzeni, harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aleph beth gmel daleth אבגד z "Arami/Süryani alfabesinin ilk dört harfi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elif, beta, cim1 maddelerine bakınız.
Arapça χṭr kökünden gelen χāṭir خاطر z "insan ruhunda uyanan düşünce veya duygu, akla gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "başını veya kuyruğunu dikti, uyandı, aklına geldi" fiilinin failidir.
Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için resul maddesine bakınız.
Arapça snd kökünden gelen mustanid مستند z "istinat eden, dayanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istinād إستناد z "dayanma, dayanak olarak kullanma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için senet maddesine bakınız.
İtalyanca azalea "kumlu toprakta yetişen bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen azalea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca azaléos αζαλέος z "susamış, susuzluktan yanan" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *asd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *as- "yanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca empirique "deney ve gözleme dayanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca empeirikós εμπειρικός z "teoriye değil deneye dayanmayı sabunan bir tıp ekolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca empeiría εμπειρία z "deneyim" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca peiráō πειράω z "denemek, teşebbüs etmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "sınamak, tehlikeye girmek veya sokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca phrénologie "kafatası ölçümüyle kişilik analizine dayanan eski bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen phrenologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Johann Spurzheim (1776-1832), Alman tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca phrēn φρήν z "zekâ, akıl" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca majeur "1. büyük, daha büyük, 2. müzikte büyük beşli aralışa dayanan dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maior "daha büyük, çok büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için majeste maddesine bakınız.
Fransızca mineur "1. küçük, daha küçük, 2. müzikte küçük beşli aralığa dayanan akor ve dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minus, minor- "daha küçük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mini1 maddesine bakınız.
İngilizce realpolitik veya Almanca realpolitik "maddi çıkar ve güç dengelerine dayanan politika" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1853 Ludwig von Rochau, Alm. siyasi düşünür.) Daha fazla bilgi için reel, politika maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.