Yakınlık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yakınlık Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bū ḳalamūn بو قلمون z "'kalemun babası', bir tür sürüngen" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça بو z "baba" ve Eski Yunanca χamailéōn χαμαιλέων z "'bodur aslan', bukalemun" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca χamaí χαμαί z "yere ya da toprağa yakınlık bildiren, toprak" (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghm-ai "toprağa (dativ)" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca léōn λέων z "aslan" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Daha fazla bilgi için ebu, humus1, leopar maddelerine bakınız.
Arapça ḳrb kökünden gelen ḳarābat قرابة z "yakın olma, yakınlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurb قرب z "yakın olma, yakınlık, akrabalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba قرب z "yakın idi, yaklaştı, yanaştı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳrēb קרב z "yakın olma, yaklaşma, ittifak etme" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ḳerēbu fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça Ans kökünden gelen ˀuns انس z "evcil ve yumuşak başlı olma, alışkanlık, dostluk, yakınlık" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˀanisa أنس z "dostça ve tatlılıkla davrandı, alıştı, evcilleşti, yakınlık gösterdi, yumuşadı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için insan maddesine bakınız.
Fransızca sympathie "duygusal yakınlık, duygudaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sympátheia συμπάθεια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetme, acı duyma" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pato+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.