Yız - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yız Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça chz kökünden gelen cihāz جهاز z "1. donanım, 2. evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Arapça fyḍ kökünden gelen fayḍ فيض z "1. (su) taşıp çıkma, saçılma, yayılma, 2. bolluk, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فاض z "(su) taştı, yayıldı, saçıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça myz kökünden gelen mumayyiz مميّز z "seçen, iyiyi kötüden ayırdeden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamyīz تمييز z "seçme, iyiyi kötüden ayırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen mutamāyiz متمايز z "temayüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamāyuz تمايز z "ayrışma, seçkinleşme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen tamyīz تمييز z "ayırma, ayırdetme, ayıklama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māza "ayırdı, ayıkladı, seçti" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Fransızca dépaysé "yurdunu veya alışıldık çevresini yitirmiş (kimse)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dépayser "yurdundan veya çevresinden uzaklaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca pays "yurt,ülke, memleket" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için peyzaj maddesine bakınız.
Arapça fyḍ kökünden gelen fāˀiḍ فائض z "artan, fazla, bir borca karşılık ödenen artık para" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için feyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen imtiyāz إمتياز z "ayrıcalık tanıma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen mumayyiz مميّز z "seçen, iyiyi kötüden ayırdeden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamyīz تمييز z "seçme, iyiyi kötüden ayırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen mumtāz ممتاز z "imtiyazlı, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça imtiyāz إمتياز z "ayrıcalık tanıma, ayrı tutma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen mutamāyiz متمايز z "temayüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamāyuz تمايز z "ayrışma, seçkinleşme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen tamāyuz تمايز z "(kötüden) ayrılma, öne çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mayz ميز z "seçme, ayırma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen tamyīz تمييز z "seçme, ayıklama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen tamyīz تمييز z "ayırma, ayırdetme, ayıklama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māza "ayırdı, ayıkladı, seçti" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Orta Yunanca avthéntis αυθέντης z "bey, sahip, mevla, Bizans'ta bir saygı unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntō αυθέντω z "sorumluluk ve yetki sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Belirteç halinde Bu yarım saat içinde evde neler geçti? - Y. Z. Ortaç anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan içinde kelimesi Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz. - F. R. Atay anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.