Yönelme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yönelme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥaḳārat حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen hidāyat هداية z "yol gösterme, kılavuz olma, tanrı yoluna yönelme veya yöneltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça hmm kökünden gelen himmat همّة z "ilgi, kaygı, manen yönelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ehemmiyet maddesine bakınız.
Arapça ḳṣd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḳtiṣād إقتصاد z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣd قصد z "1. tam hedefe yönelme, 2. doğru yol, amaca uygun, mutedil" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kasıt maddesine bakınız.
Arapça ḳbl kökünden gelen istiḳbāl إستقبال z "1. yönelme, yönseme, karşılama, 2. misafir kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قبل z "yöneldi, karşıladı, misafir ağırladı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣd قصد z "1. tam hedefe yönelme, 2. amaç, hedef, 3. amaca giden doğru yol, amaca uygun, mutedil, rasyonel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قصد z "hedefe yöneldi, amaçladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳbl kökünden gelen mustaḳbal مستقبل z "kendisine yönelinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḳbāl إستقبال z "yönelme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça nḥw kökünden gelen nāḥiyyat ناحيّة z "taraf, yöre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥw نحو z "yönelme, bir yöne gitme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nahiv maddesine bakınız.
Farsça āstān veya āsitāne آستان/آستانه z "eşik, kapı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-stāna sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ā- "yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek" ve Eski Farsça stāna "durma" sözcüklerinin bileşiğidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca atropine "belladonna bitkisinden elde edilen zehir" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Pierre-Hubert Nysten, Belç. hekim. ) Fransızca sözcük Yeni Latince atropa "belladonna bitkisinin bilimsel adı, güzelavrat otu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca átropos άτροπος z "1. değişmez, dönmez, eğilmez, 2. kader tanrıçalarından birinin adı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω, τροπ- z "dönmek, yönelmek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tropik maddesine bakınız.
Eski Yunanca eis εις z "içeri girme, içe doğru yönelme, içte olma bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır.
Türkçe egin "mafsal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için eğin maddesine bakınız.
Eski Yunanca katá κατά z "aşağıya doğru yönelme, kapsama, kaplama, üstünü örtme, ilgili olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca tropique "1. dönence, 2. Yengeç ve Oğlak dönenceleri arasında kalan sıcak iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tropikós τροπικός z "dönence" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek, yönelmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *trep-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca tropisme "bir organizmanın dış uyarı kaynağına doğru (veya aksi yöne) yönelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω z "dönmek, yönelmek" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tropik maddesine bakınız.
Eski Türkçe āt sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ay- "söylemek, hitap etmek" fiilinden +It sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ay- maddesine bakınız.
Fransızca adresse "1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. postada mektubun iletileceği sokak ve numarası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca adresser "birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen addirectare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus "yönelen, doğru, düz" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için direkt maddesine bakınız.
Fransızca entente "mutabakat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entendre "anlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince intendere "yönelmek, ilgilenmek, kulak vermek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tendere, tens- "germek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Fransızca volant de direction "yönlendirme tekeri" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca direction "yön, yönelme, yönlendirme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince directio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince dirigere, direct- "yöneltmek, yönlendirmek, düzeltmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "yöneltmek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için direkt maddesine bakınız.
Eski Türkçe én- "Esasen aşağı doğru hareket bildiren fiil, türevlerde 'yatay olma, düz olma, dik olmama' anlamını da ifade eder." sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca au revoir "'yeniden görüşmek üzere', veda sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca à, au "yönelme ve amaç belirten edat" ve Fransızca revoir "yeniden görmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Fransızca fiil Fransızca voir "görmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ad+, video maddelerine bakınız.
Fransızca orientation "yönelme, psikolojide kişinin yerini ve çevresini bilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca orienter "1. doğuya yönelmek [esk.], 2. yönelmek, yön belirlemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca orient "doğu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oryantal maddesine bakınız.
İngilizce trendy "yaygın eğilimlere uygun olan, modaya uygun" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce trend "eğilim, gidiş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce to trend "dönmek, eğilmek, yönelmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *trandjan "dönmek" biçiminden evrilmiştir.
Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde ev sözcüğünün yönelme hâli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan eve kelimesi IPA: /eˈve/ anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 24 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.