Wali - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Wali Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça wly kökünden gelen awlāˀ أولاء z "daha uygun, daha değerli, yakışan, yeğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waliya ولى z "yakın idi, yanında idi" fiilinin tafdilidir. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça awliyāˀ أولياء z "veliler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wly kökünden gelen walī ولي z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için veli maddesine bakınız.
Arapça ḥawālī حوالي z "etraf, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawl حول z "çevre" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça hāla هال z "döndü, dönüştü" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça mwl kökünden gelen māl مال z "menkul varlık, davar, zenginlik, servet, gelir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wly kökünden gelen mawālī موالي z "sahip olunanlar, gözetilenler" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen muwāli موالٍ z "başka birinin veya bir aşiretin koruması altında olan kişi, client" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waliya "yakın idi, arkadaş idi, velayet etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için veli maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen mawlā مولا z "veli, egemen, efendi, yönetici" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça waliya ولِىَ z "gözetti, yönetti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen wālī والي z "bakan, gözeten, yöneten, gözkulak olan, egemenlik yetkisini kullanan, idare eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça wld kökünden gelen wālidat والدة z "doğuran kadın, anne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada "doğurdu" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen walāyat ولاية z "1. yakın olma, yanında olma, 2. koruma ve kollama, gözkulak olma, bir sorumluluk üstlenme, bir işin başında durma, velilik, valilik, evliyalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waliya ولى z "yakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti" fiilinin masdarıdır.
Arapça wly kökünden gelen walī ولى z "yakın, yanında duran, yardımcı, bakan, gözeten, yöneten, arkadaş, sponsor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waliya "yakın idi, dost idi, veli idi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça waliyyu'l-ˁahd ولي العهد z "'söz verilmiş yönetici', Abbasiler zamanında baştaki halife tarafından seçilen halefine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için veli, ahit maddelerine bakınız.
Arapça waliyyu-n-niˁmat ولى النعمة z "nimet gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için veli, nimet maddelerine bakınız.
Arapça zwl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *zawālī زوالي z "zeval görmüş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.