Waha - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Waha Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça whb kökünden gelen hibat هبة z "ihsan etme, bağış, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahaba وهب z "bahşetti, cömertçe ve karşılıksız verdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça whm kökünden gelen ittihām إتّهام z "töhmet altında bırakma, suç kuşkusu isnat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vehim maddesine bakınız.
Arapça wḥd kökünden gelen muwaḥḥid موحّد z "bir kılan, tevhitçi, Müslüman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada "tek ve bir idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için vahdet maddesine bakınız.
Arapça wḥd kökünden gelen tawḥīd توحيد z "birleştirme, bir kılma, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada "bir idi, tek idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vahdet maddesine bakınız.
Arapça whm kökünden gelen tuhmat تهمة z "suç isnat etme, suç işlediğine dair kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "vehmetti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için vehim maddesine bakınız.
Arapça whm kökünden gelen wahm وهم z "kuşku, boş korku, kötülük hayal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkulara kapıldı" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.