Vend - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Vend Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca vukéndron sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca boukéntron βουκέντρον z "öküz dürtmek için kullanılan sivri sopa" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca boús βούς z "sığır, öküz" ve Eski Yunanca kéntron κέντριον z "sivri uç" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için buffalo, santra maddelerine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen āmannā آمنّا z "inandık, güvendik (birinci çoğul şahıs)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça āmana آمن z "inandı, güvendi" fiilinin ifˁāl vezni (IV)idir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça ws̠ḳ kökünden gelen mīs̠aḳ ميثق z "belgeye bağlanmış ant, sözleşme, protokol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça was̠aḳa "güvendi" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için vesika maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen salām سلام z "1. sağ ve sağlam olma, güvende olma, barışık olma, 2. sağlık, selamet, barış, güvenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima "sağ ve sağlam idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şalāmu veya şulmu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen silim sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça slm kökünden gelen salam سلم z "İslam hukukunda kredili satış sözleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima "emin idi, güvendi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça ws̠ḳ kökünden gelen was̠īḳat وثيقة z "güvence, delil, hukuken geçerli belge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça was̠aḳa وثق z "güvendi, emin oldu" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
İngilizce vintage "1. şarap mahsulü, belli bir yılda üretilen şarap, şarabın yapım yılı, 2. eski, yıllanmış" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca vindage veya vendage "üzüm rekoltesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vindemia sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince vinum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enoloji maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde χudavendgâr "Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça χudāvand-gār خداوندگار z "'hükümdar yapan', Sasani padişahlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χʷadāy "hükümdar" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) avant "taht, yüksek makam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.
Fransızca stimuler "dürtmek, gayrete getirmek, canlandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince stimulare "üvendire ile dürtmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince stimulus "üvendire, ucu sivri sopa" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince stilus "sivri uç" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için stil maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.