Uzu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uzu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aˁūḏū bi-llāhi أعوذو بالله z "Allaha sığınırım" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁwḏ kökünden gelen ˁawḏ veya maˁāḏ عوذ/معاذ z "sığınma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için allah maddesine bakınız.
Arapça fuḍūlī فضولى z "haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fḍl kökünden gelen fuḍūl فضول z "lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için fazla maddesine bakınız.
Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥuḍūr حضور z "1. hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma, 2. yerleşik olarak yaşama, göçebe olmama, 3. rahat, asayiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, mecliste bulundu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥzn kökünden gelen ḥuzn حزن z "üzüntü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥazana حزن z "üzdü" fiilinin masdarıdır.
Arapça lzc kökünden gelen luzūcat لزوجة z "cıvık ve yapışkan olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazica لزج z "cıvık ve yapışkan idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. yapışma, bitişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "yapıştı, bitişti, gerekti" fiilinin masdarıdır.
Arapça nzl kökünden gelen nuzūl نزول z "1. inme, iniş, 2. felç, nezle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁḍw kökünden gelen ˁuḍw عضو z "1. organ, kol ve bacak, 2. üye" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça wḍḥ kökünden gelen wuḍūḥ وضوح z "açık ve berrak olma, aydınlanma, anlaşılır olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وضح z "açık ve berrak oldu, aydınlandı" fiilinin masdarıdır.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kuŕi sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe tüz- "dizmek, düzeltmek, düzenlemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düz- maddesine bakınız.
Eski Türkçe uz "uzak, uzun" sözcüğünden +In sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için uza- maddesine bakınız.
Eski Türkçe üz- "koparmak" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üz- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yüzük sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca buzúki μπουζούκι z "Yunan meyhane müziğinde bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesinde bozuk "halk müziğinde bağlamanın büyüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesinde bozla- "ses vermek, böğürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bozlak maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.