Urd - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Urd Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χdˁ kökünden gelen χudˁat خدعة z "aldatma, hile" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadaˁa خدع z "sakladı, kandırdı" fiilinin ismi merresidir.
Farsça murdār مردار z "İslami kurallara göre kesilmemiş hayvan cesedi, dinen kirli sayılan her şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdār "leş, ceset" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdan, mīr- "ölmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen mar- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mert maddesine bakınız.
Farsça χʷurde خورده z "yenmiş şey, artık, kırıntı, küçük ve önemsiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen χʷartak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χʷartan "yemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +hor maddesine bakınız.
Farsça χʷard u χāş خورد و خاش z "kırık dökük" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χʷarda خورده z "artık, kırıntı" ve Farsça χāş خاش z "yonga, kırpıntı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hurda1 maddesine bakınız.
Farsça mardum مردم z "1. adam, insan, 2. gözbebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) martōm "birey, kişi, bebek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *mart-tōhm "insan tohumu, insanoğlu" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mert maddesine bakınız.
Farsça pijmurde پژمرده z "solmuş, buruşuk, hırpalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pijmurdan پژمردن z "solmak, eskimek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça pij پژ z "buruşuk, eski" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca cure-dent "'diş temizler', diş temizleme çıtası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca curer "ihtimam göstermek, temizlemek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen curare fiilinden evrilmiştir. ) ve Fransızca dent "diş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için kür, aldente maddelerine bakınız.
Fransızca teinture d'iode "iyot boyası" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tentür, iyot maddelerine bakınız.
İtalyanca cordola "dar kumaş şeridi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corda "ip, şerit" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kordon maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde kurda- veya kurca- "kaşımak, sivri bir şeyle kurcalamak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (İlk kullanımı: TS xiv-xvi) Türkçe fiil kırt veya kırç "kaşıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kırt maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde vurduğu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan urdu kelimesi Türkçe anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (diller) Urduca anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.