Urç - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Urç Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça burc برج z "1. kule, hisar, 2. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice burgā ברגא z "1. kule, 2. yolcular için durak yeri, menzil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrgh- "yüksek yer, kule" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhergh- "korumak" kökünden türetilmiştir.
Ermenice murc մուրճ z "çekiç" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *burış- "kıvrılmak, helezoni yol almak" fiilinden +A sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için buruş- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *burış- fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için buruş- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *purçak "talaş, pürüz, iplik ve kumaş artığı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pürüz maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe dokuz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tomur "kabartı?, yuvarlak ve dolgun şey?" sözcüğünden +çUk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tomruk maddesine bakınız.
Türkçe yumur veya yumru sözcüğünden +çAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yumru maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.