Unus - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Unus Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Yūnūs يونوس z "Kuran'a göre bir balık tarafından yutulan peygamber, Zünnun" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Iōnas ιωνας z "Tevrat'a göre bir balık tarafından yutulan peygamber" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen yōnah יונה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice yōnah יונה z "kumru" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça hyA kökünden gelen hayˀat هيءة z "1. biçim, görünüş, suret, kompozisyon, 2. parçalardan oluşmuş bütün, kurul, organizma, organizasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀa هاء z "derli toplu ve biçimli idi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ḥlb kökünden gelen maḥlab محلب z "vişneye benzer meyveleri olan bir meyve ağacı, prunus mahaleb" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalab حلب z "süt" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce inch "bir uzunluk birimi, fitin onikide biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce ynce sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince uncia "birim, onikide bir" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca afi ἁφή z "dokunuş, el becerisi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaphē ἁφή z "eliyle dokunma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō, aph- ἅπτω, ἅφ- z "ilişmek, dokunmak, değmek, tutmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce palindrome "düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca palíndromos παλίνδροµος z "'geri koşan,' düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palín παλίν z "tekrar, geri dönerek" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "yol, koşu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Farsça dibāçe دباچه z "1. küçük ipek parçası, 2. rulo şeklinde kitaba sarılan ve üzerinde kitabın konusu yazılan ipek şerit, önsözden önceki kısa sunuş yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dibāçag "başlangıç duası" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca immune "muaf, bağışık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince immūnis "vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mūnus "kamu hizmeti, imece" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için komün maddesine bakınız.
Fransızca commune "1. ortak, müşterek (sıfat), 2. halk meclisi, belediye, 3. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince commūnis "kamuya ait olan şey, müşterek mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mūnus "kamu hizmeti, imece" sözcüğünün nötr halidir. (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moin-es- biçiminden evrilmiştir. )
Fransızca contacte "temas" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen contactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince contingere, contact- "temas etmek, bitişmek, dokunuşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
Fransızca opportunisme "fırsatçılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Fransızca opportun "uygun, elverişli" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince opportunus "limana doğru esen (rüzgâr), elverişli" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince portus "liman" sözcüğünden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portal maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen tribune sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen tribuna sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tribunalis "yüksek yönetici koltuğu, mahkeme heyetinin oturduğu koltuk" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince tribunus "eski Roma'da bir yüksek görevli, halk temsilcisi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tribus "1. üçerli, 2. Latin halkının bölündüğü üç soyun her biri, aşiret, kabile" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tres, tri- "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tri+ maddesine bakınız.
Fransızca touche "1. dokunuş, 2. [Fr toucher] dokunuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca toucher "dokunmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *toccare fiilinden alıntıdır.
Fransızca uni sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca uniforme "(kıyafette) tek biçim, aynı tip" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için üniforma maddesine bakınız.
Fransızca unité "birlik, birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince unitas sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.
İngilizce ounce "librenin onikide biri olan tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince uncia "onikide bir, herhangi bir ölçü biriminin onikide biri, librenin onikide biri olan tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince unx, unc- "birim" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.
Yeni Latince fauna "hayvanlar alemi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Fauna "Roma mitolojisinde hayvanlar tanrıçası, Faunus'un kızkardeşi" özel adından türetilmiştir.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Arap alfabesinin on beşinci,Osmanlı ve Fars alfabesinin de on sekizinci olan ض ‏ harfinin okunuşu. Mahreci dil, sağ veya sol üst azı dişinin üzerine getirilmesi şeklindedir. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan dâd kelimesi Harfin Ebced hesabında sayı değeri 800 dür. anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde adalet, hak, doğruluk insaf anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan dâd kelimesi iyilik, ihsan, vergi, ömür. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.