Umra - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Umra Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça ḥukmrān حكمران z "hüküm süren, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥukm حكم z "egemenlik" ve Farsça rān ران z "süren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça rāndan, rān- راندن, ران z "götürmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça raftan, rav- رفتن, رو z "gitmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için hüküm, reva maddelerine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumrān عمران z "1. canlandırma, şenlendirme, mamur ve bayındır kılma, inşa etme, 2. bayındırlık, mamurluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumr عمر z "ömür, yaşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için ömür maddesine bakınız.
Türkçe koŋur "kestane, kestane rengi" sözcüğünden +Il2 sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için rahvan maddesine bakınız.
Arapça smr kökünden gelen asmar أسمر z "siyaha yakın koyu kahverengi (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sumrat سمرة z "koyu kahve rengi " sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ˁmr kökünden gelen iˁmār إعمار z "canlandırma, şenlendirme, mamur ve bayındır kılma, inşa etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumrān عمران z "canlanma, şenlenme, bayındırlık" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen ˁimārat عمارة z "bayındırlık eseri, büyük yapı, bina" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça ḳll kökünden gelen istiḳlāl إستقلال z "1. küçümseme, saymama, hiçe sayma, 2. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme, isyan etme, bağını koparma, 3. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme, hükümranlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalla قلّ z "azaldı, küçüldü" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ekalliyet maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen maˁmūr معمور z "imar edilmiş, bayındır, şen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عمر z "şenlendirdi, imar etti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen miˁmār معمار z "imar eden, bina inşa eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عمر z "mamur ve bayındır etti, inşa etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça smr kökünden gelen musāmarat مسامرة z "akşam sohbeti, akşam vakti toplanıp konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samar سمر z "akşam karanlığı" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Bu sözcük Arapça sumrat سمرة z "siyaha yakın koyu kahverengi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için esmer maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumr عمر z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˁūmrā עומרא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ˁmr עמר z "yaşama" kökünden türetilmiştir. )
Arapça ˁmr kökünden gelen taˁmīr تعمير z "canlandırma, yeniden inşa etme, onarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumrān عمران z "bayındır olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumrat عمرة z "ziyaret, hac mevsimi dışında yapılan Kâbe ziyareti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça zmr kökünden gelen zumrat زمرة z "küme, topluluk, bir insan grubu" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca anarchie "yönetimsizlik, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχē αρχη z "iktidar, hükümranlık, önderlik" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için rahvan maddesine bakınız.
İngilizce dominion "1. mülk, sahiplik, egemenlik, hükümet, devlet, 2. İngiltere'nin iç işlerinde bağımsız kolonilerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen dominion sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dominare "hükümran olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince dominus sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dam2 maddesine bakınız.
Türkmence sözcük, Ad halinde Sarıya çalan açık kahverengi; bej, kumral anlamına gelir. İtalyanca sözcük, Ad halinde mela sözcüğünün çoğulu → elmalar anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde bal anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.