Umb - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Umb Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nbt kökünden gelen munbit منبت z "bitki yetiştiren, verimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inbāt إنبات z "bitki yetiştirme, verimli kılma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için nebat maddesine bakınız.
Arapça sunbul veya sunbulat سنبل/سنبلة z "bir çiçek adı, hyacinthus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şbaltā שבלתא z "başak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şbl שבל z "sarkma, dizilme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen şubultu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gunbad گنبد z "kubbe, tümsek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice ḳbb kökünden gelen ḳubbtā קבתא z "kubbe" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kubbe maddesine bakınız.
Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χum veya χumb خم/خمب z "küp, çömlek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χumba- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca túmba τούμβα z "kümbet, mezar, kabir (dial.)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen týmbos τύμβος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tu-mbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teuə-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tümör maddesine bakınız.
Farsça būnbār veya mūbār بونبار/موبار z "kalın bağırsak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būn بون z "dışkı?" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça cunbīş جنبيش z "oynama, oynaşma" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) cumbişn "hareket" sözcüğünden evrilmiştir. ) Bu sözcük Farsça cunbīdan جنبيدن z "kımıldamak, hareket etmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir.
Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için humbara maddesine bakınız.
İngilizce jumbo "çok büyük boy, battal boy (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jumbo "1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen, daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Swahili dilinde jumbe "şef, reis" sözcüğünden alıntıdır.
İspanyolca rumba "Küba'dan 1890'larda yayılan bir müzik ve dans türü" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca gibbo "çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca tromba "1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için trombon maddesine bakınız.
Latince lumbago "kalça ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lumbus "kalça" ve Latince ago "acı, ağrı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için lambada maddesine bakınız.
Latince penumbra "yarı-gölge" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince paene "hemen hemen, yaklaşık" ve Latince umbra "gölge" sözcüklerinin bileşiğidir.
Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için cup maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.