Uht - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uht Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bht kökünden gelen buhtān بهتان z "iftira" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahata بهت z "şaşırttı, şoke etti, iftira attı" fiilinin masdarıdır.
Farsça darˁuhda giriftan در عهده گرفتن z "sorumluluğu altına almak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ˁuhdat عهدة z "sorumluluk " sözcüğünden der+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için uhde maddesine bakınız.
Arapça ḥwc kökünden gelen muḥtāc محتاج z "ihtiyaç duyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtiyāc إحتياج z "gereksinme, hacet duyma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için hacet maddesine bakınız.
Arapça χyr kökünden gelen muχtār مختار z "1. [mef.] seçilmiş, 2. [fa.] kendi iradesiyle seçen, otonom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχtiyār إختيار z "seçme, tercih etme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) fail mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça χṣr kökünden gelen muχtaṣar مختصر z "kısaltılmış, kısa, özet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχtiṣār إختصار z "sözü kısa tutma, özetleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur.
Arapça ḥkr kökünden gelen muḥtakir محتكر z "ihtikâr eden, istifçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtikār إحتكار z "haksız kazanç sağlama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için ihtikâr maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen muχtalif مختلف z "ihtilaf eden, (gün ve gece gibi) birbirine zıt olup ardarda gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχtilāf إختلاف z "karşıt olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χlṭ kökünden gelen muχtaliṭ مختلط z "ihtilat eden, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχtilāṭ إختلاط z "karışık olma, karışma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için halt maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen muḥtamal محتمل z "ihtimal edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtimāl إحتمال z "taşıma, kaldırabilme, olasılık olarak tanıma, mümkün gördü" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥrm kökünden gelen muḥtaram محترم z "hürmet edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtirām إحترام z "hürmet etti" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hürmet maddesine bakınız.
Arapça ḥrṣ kökünden gelen muḥtariṣ محترص z "hırslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtirāṣ إحتراص z "hırslı olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için hırs maddesine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen muḥtasib محتسب z "hesaba çeken, kontrol eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "saydı, hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḥşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muḥtaşam محتشم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حشم z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ihtişam maddesine bakınız.
Arapça hwy kökünden gelen muḥtawā محتوا z "ihtiva edilen, içerik" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça iḥtiwāˀ إحتواء z "içerme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça ḥwy kökünden gelen muḥtawī محتوي z "ihtiva eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtiwāˀ إحتواء z "kapsama, içerme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.