Uguş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uguş Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca palace "saray, görkemli konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palatium "saray" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince Mons Palatinus "Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe Pales "çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Eski Türkçe bur- "kokmak, tütmek, buğusu yükselmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce altruism "diğerkâmlık, başkasını gözetme, bencillik zıddı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen altruisme sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1852 Auguste Comte, Fr. filozof.) Bu sözcük Fransızca autrui "(hukukta) hak sahibi olan diğer kişi" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince alteri huic "bu başkasına" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince alter "başka" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alternatif maddesine bakınız.
İngilizce oceanography "okyanusbilim" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen ozeanographie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1859 August Jilek, Avust. coğrafyacı.) Daha fazla bilgi için okyanus, +grafi maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca ávgustos αύγουστος z "Rumi takvimin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince Augustus "1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince augere "artırmak, büyütmek, yüceltmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için otorite maddesine bakınız.
Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.