Uşmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uşmak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mll kökünden gelen millat ملّة z "din, mezhep, bir din veya mezhebe mensup cemaat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice məllā מלא z "dil (language)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mll מלל z "konuşmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça gufta veya guftār گفته/گفتار z "söz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guftan, gū- گفتن, گو z "söylemek, konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen guftan, gōb- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça aynı anlama gelen gaub- fiilinden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe tanuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söz söylemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için danış- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yaŋşa- veya yaŋra- "gürültü etmek, çok konuşmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş, Men) Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yaŋur- fiili ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: Uy) Daha fazla bilgi için yaygara maddesine bakınız.
Fransızca aphasie "konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphasía αφασία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phēmí, phā- φημί, φα- z "konuşmak, söylemek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca aphte "ağızda ağrılı ödem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰáphtai ἅφται z "yanık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō ἅπτω, ἅφ- z "dokunmak, tutmak, tutuşmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca allégorie "simgesel anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca allēgoría αλληγορία z "başka türlü söyleme, başka şey ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak, söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alias, kategori maddelerine bakınız.
Fransızca dialecte "lehçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálektos διάλεκτος z "lehçe, ağız, özellikle taşra ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "'farklı konuşmak', taşra ağzı konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō λέγω2 z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Fransızca émétique "kusturucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca emetikós εμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca emésis εμέσις z "kusma" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca eméō εμέω z "kusmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wemə- "kusmak" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +phone veya phono+ "ses, konuşma" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phōnē φωνή z "ses, özellikle insan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phēmí, phā- φημί z "söylemek, konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca catégorie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince categoria sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca katēgoría κατηγορία z "1. itham, 2. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca katēgoreúō κατηγορεύω z "biri veya bir şey hakkında konuşmak, iddia etmek, itham etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca euphémisme "hüsnü tabir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen euphēmismós εὐϕηµισµός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca euphēmizō εὐϕηµίζω z "iyi konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phēmí φημί z "konuşmak" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için eu+, fono+ maddelerine bakınız.
Fransızca rhétorique "belagat, güzel ve sanatlı konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rhetōrikē teχnē ῥετωρικη (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rhétōr ῥέτωρ z "hatip" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wrē-tor- "konuşan" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werə-3 "konuşmak, söylemek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca septique "çürümeye ve kokuşmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "çürümüş, kokuşmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēpomai σηπομαι z "çürümek, kokuşmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Farsça barχʷardār برخوردار z "nasipli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça barχʷardan برخوردن z "faydalanmak, nimete kavuşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça bar "meyve, ürün" ve Farsça χʷardan, χʷur- خوردن, خور z "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +ber, +hor maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen danse sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *dintjan "sallanmak, koşuşmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca fatal "ölümcül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fatalis "mukadder, nasip olan, kaçınılmaz, ölümcül" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fatum "'konuşulmuş olan', yazgı, kader, ecel" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince fari, fat- "konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fabl maddesine bakınız.
Fransızca flambé "alevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flamber "alevlenmek, tutuşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince flammare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince flamma "alev" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Fransızca futurisme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca futurismo "modern sanatta bir akım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 Filippo Tommaso Marinetti, İt. şair (1876-1944).) Bu sözcük İtalyanca futuro "gelecek, istikbal" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince futurus "olacak olan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhu-tu- "olacak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca haut-parleur "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca parleur "konuşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için alto, parola maddelerine bakınız.
Fransızca contacte "temas" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen contactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince contingere, contact- "temas etmek, bitişmek, dokunuşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.