Turul - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Turul Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça kalak كلك z "Fırat ve Dicle nehirlerine özgü sal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça kalakku "üstüne oturulan şey, sandalye, taht, sal" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳsm kökünden gelen ḳismat قسمة z "pay, bölüştürülen bir şeyden birinin payına düşen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kısım maddesine bakınız.
Arapça skn kökünden gelen maskūn مسكون z "oturulan, ikamet edilen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sükûn maddesine bakınız.
Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refaha kavuşturulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarfīh ترفيه z "refaha kavuşturma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için refah maddesine bakınız.
Fransızca carnet "defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen caern sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince quaterni "1. dörtlü, dörder, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince quatuor "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
İngilizce acronym "kelimelerin ilk harfleriyle oluşturulan kelime" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: ABD 1943.) İngilizce sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" ve Eski Yunanca ónyma όνυμα z "isim" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, anonim maddelerine bakınız.
Farsça lālang لالنگ z "'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (BK)" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca fixe "bir yere veya şeye tutturulmuş, sabit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fixus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince figere, fix- "yapıştırmak, tutturmak, sabitlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhīgʷ- "iliştirmek, tutturmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca mandat "1. vekâlet verme, bir görevi emanet etme, 2. I. Dünya Savaşı ertesinde Milletler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mandatum "görev, ema­net" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mandare "'eline vermek', ema­net etmek, tevdi etmek, görevlendir­mek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince manus "el" ve Latince dare "vermek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, data maddelerine bakınız.
Fransızca train "demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce train "dizi, kuyruk, çekilerek götürülen şey, katar, demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to train "sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca aynı anlama gelen traîner fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İngilizce jeep "II. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü, arazi aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941.) İngilizce sözcük İngilizce g.p. "'genel kullanım aracı' deyiminin ilk harflerinden oluşturulan kısaltma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce general purpose vehicle sözcüğünün kısaltmasıdır.
Yeni Latince arboretum "araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince arbor "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince referendum "baş vurulacak şey, halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince referendus "(yetkili mercie) geri götürülecek, (görüş için) baş vurulacak" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, başvurmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "götürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan muhat kelimesi Kitabın sırt kâğıdı ile mukavvasının arasında isteka ile bastırılarak oluşturulmuş hafif çukurluk anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde çizme işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çizim kelimesi çizilerek oluşturulmuş biçim anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.