Toni - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Toni Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca diatonique "müzikte bir ses dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia tónon δια τόνον z "tüm ses perdeleri boyunca" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca tónos τόνος z "ses" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Fransızca catatonie "bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen katatonie sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katatónos κατατόνος z "aşırı gergin" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca katateinō κατατεινω z "aşırı gerilmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca teinō τεινω z "germek, gerilmek" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Fransızca platonique "1. Eflatun'cu (felsefe), 2. fiziksel temas içermeyen eşcinsel aşk [esk.], fiziksel temas içermeyen aşk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Platōn "Yunan filozofu Eflatun (MÖ 429-347)" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca platōn πλατών z "enli, geniş, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca tectonique "yer kabuğunun hareketlerini inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen tektonik sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων z "marangoz veya duvarcı ustası" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde teks-ōn- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Fransızca tonique "1. diyatonik dizinin ilk notası, 2. güç veren, kuvvet şurubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen tonicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tonikós τονικός z "geren, güç veren" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Fransızca daltonisme veya İngilizce daltonism "renk körlüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük John Dalton "İngiliz fizikçi (1766-1844)" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce serotonin "damar daraltıcı ve sinir sinyallerini güçlendirici etkiye sahip bir organik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Maurice Rapport, Arda Greene & Irvine Page, Amer. tabipler.) İngilizce sözcük İngilizce serum "kan sıvısı" ve İngilizce tonic "güçlendirici, gerici" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için serum, tonik maddelerine bakınız.
İtalyanca tonnellato "gemilerde hacim birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince tonnela "varil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince tonna veya tunna "büyük fıçı" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için ton2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.