Tili - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tili Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca fertilité "doğurganlık, bereket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fertilitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fertilis "doğurgan, ürün veren" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince ferre "getirmek, ürün vermek, doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bher-1 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +ber maddesine bakınız.
Fransızca mercantilisme "tüccar zihniyeti, eski bir ekonomik öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mercantilismo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mercante "tüccar, pazarcı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Arapça brḳ kökünden gelen barrāḳ برّاق z "çok parlak, ışıltılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa برق z "parladı, ışıldadı, kıvılcımlandı" fiilinin meslek adıdır.
Arapça fṭr kökünden gelen fiṭrat فطرة z "yaratılış, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭr veya fuṭūr فطر/فطور z "1. yarma, 2. yaratma, doğurma, 3. oruç açma" sözcüğünün ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pṭr פטר z "açma, çözme, serbest kılma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥamlat حملة z "yükleniş, atılım, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaml "yüklenme" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χilḳat خلقة z "1. yaratılış, 2. yaradılış, tabiat" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça rbṭ kökünden gelen irtibāṭ إرتباط z "bağlantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabṭ ربط z "bağlama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rapt maddesine bakınız.
Arapça wṣl kökünden gelen ittiṣāl إتّصال z "bağlantılı olma, bitişik olma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vasıl maddesine bakınız.
Arapça ḳsw kökünden gelen ḳaswat veya ḳasāwat قسوة/قساوة z "kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasā قسا z "sert idi, acımasız davrandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #ḳşy קשי z "sert olma, katı olma, katılaşma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça laylī ليلى z "gececi, yatılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lyl kökünden gelen layl ليل z "gece" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça mandil مندل z "peçete, peşkir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manṭiliyūn מנטליון z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mantēlion μαντήλιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen mantēle veya mantellum sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince terg- "silmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, deterjan maddelerine bakınız.
Arapça fṣl kökünden gelen mufaṣṣal مفصّل z "ayrıntılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tafṣīl تفصيل z "bölümlendirme, ayrıntılandırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için fasıl maddesine bakınız.
Arapça sds kökünden gelen musaddas مسدّس z "altılı, altıgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sids سدس z "altı (arkaik)" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur.
Arapça nsb kökünden gelen mutanāsib متناسب z "tenasüp eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tanāsub تناسب z "orantılı olma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Arapça snw kökünden gelen sanīyat سنية z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "parıltılı, muhteşem, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı" fiilinin sıfatıdır.
Arapça srd kökünden gelen sard سرد z "madde madde sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarada سرد z "teker teker saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şdd kökünden gelen şiddat شدّة z "sertlik, katılık, yoğunluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert ve katı idi, sertleşti, gerdi, kastı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ftş kökünden gelen taftīş تفتيش z "denetleme, soruşturma, ayrıntılı inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ptş פתש z "denetleme, soruşturma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça nsb kökünden gelen tanāsub تناسب z "orantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisbat نسبة z "â.a." sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Arapça tbˁ kökünden gelen tatabbuˁ تتبّع z "bir konuyu veya akılyürütmeyi adım adım izleme, ayrıntılı olarak inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁ veya tabāˁat تبع/تباعة z "izleme, ardından gitme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tabi maddesine bakınız.
Arapça ḏky kökünden gelen ḏakī ذكى z "parıltılı, zekâ sahibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakāˀ ذكاء z "parıltı, zekâ" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için zekâ maddesine bakınız.
bebek sözüünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ebe maddesine bakınız.
bebek sözüünden alıntıdır.
Eski Türkçe ana sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük bebek sözüünden türetilmiştir.
na-na bebek sözüünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ana maddesine bakınız.
at-ta bebek sözüünden türetilmiştir.
ba-ba "'kalın sesli kişi'" bebek sözüünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.