Tila - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tila Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣlḥ kökünden gelen iṣtilāḥ إصتلاح z "1. iyi sayma, uygun bulma, 2. konvansiyon, teknik terim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.
Arapça χlc kökünden gelen iχtilāc إختلاج z "kıvranma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için helecan maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χll kökünden gelen iχtilāl إختلال z "karışıklık, fesat, bozgun" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halel maddesine bakınız.
Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma, miksaj" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalṭ "karıştırma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halt maddesine bakınız.
Arapça blw kökünden gelen ibtilāˀ إبتلاء z "sınav, zorluklarla imtihan edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بلاء z "sınadı, sıkıntı ve mihnet verdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için bela maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen istīlāˀ إستيلاء z "egemen olma, bir yeri zorla zaptetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā ولا z "başında durdu, yönetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça Alf kökünden gelen ītilāf ايتلاف z "uyum sağlama, anlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ulfat اولفة z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ülfet maddesine bakınız.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen iṭṭilāˁ إطّلاع z "tanıma, bilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "belirdi, ortaya çıktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça tlw kökünden gelen tilāwat تلاوة z "yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tulūˀ تلوء z "izleme, takip etme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için tali maddesine bakınız.
Fransızca distillation "damıtma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca distiller "damıtmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince distillare "damlatmak, (13. yy'dan sonra) damıtmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince stillare "damlamak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince stilla "damla" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ventilateur "rüzgâr estirici, havalandırma pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ventiler "havalandırmak, hava akımı yapmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince ventilare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince ventus "rüzgâr" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ventil maddesine bakınız.
İtalyanca flottiglia "gemi grubu, filo" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve İspanyolca aynı anlama gelen flota sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen floti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *flot- "suda yüzmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pleud- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleu- "akmak" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.