Tezi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tezi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁzl kökünden gelen muˁtazilat معتزلة z "sünni öğretiden ayrılmış olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muˁtazil معتزل z "ayrılmış, uzaklaşmış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁazala عزل z fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için azil maddesine bakınız.
Arapça lzm kökünden gelen multazim ملتزم z "bir işi üstlenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iltizām إلتزام z "yapışma, takılma, görev alma, üstlenme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.
Fransızca anésthesie "uyuşturma, duyumsuzlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anaesthesia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, algılamak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Fransızca fantaisie "1. görüntü, hayal, düş, 2. düş gücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phantasía φαντασία z "görüntü, hayalât" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "1. aydınlanmak, görünmek, 2. aydınlatmak, görünür kılmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhā-n-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhā-1 "parlamak, ışımak, aydınlanmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça fānūs فانوس z "lamba, fener" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phanós φανός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō, phan- φαίνω, φα- z "aydınlanmak, aydınlatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Arapça hws kökünden gelen hawas هوس z "1. delilik, cinnet, fantezi, 2. boş şeylerle gönül eğleme" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf " (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fantezi, pozitif maddelerine bakınız.
Fransızca épiphanie "ani ve beklenmedik manevi aydınlanma" veya İngilizce epiphany "1. İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu, 2. ani ve beklenmedik manevi aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epiphaneia επιφανεια z "zuhur, aydınlanma, özellikle bir tanrının insanlara görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epiphaínō επιφαίνω z "birden görünme, aydınlanma, zuhur etme" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca fantastique "görüntüsel, hayali, düşsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phantastikós φανταστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantasía "görüntü, hayal" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca fantasme "hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phántasma φάντασμα z "görüntü, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantázomai "görünmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca fantôme veya İngilizce phantom "hayalet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen phantasma sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phántasma ϕάντασµα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phantázō φαντάζω z "hayal görmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca phase "evre, özellikle ayın evreleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince phasis "ayın evresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phásis φάσις z "ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phaínō, pha- φαίνω, φα- z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca phénole "yanıcı bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca phénomene "görünen şey, olgu, görüngü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phainómenon φαινόμενον z "görünen şey, görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "aydınlanmak, görünmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen photo+ "ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-1 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca caprice "fantezi, sorumsuz davranış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen capriccio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ve İtalyanca capra "keçi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kap-ro- biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.