Tenzi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tenzi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nzh kökünden gelen tanzīh تنزيه z "arıtma, temiz sayma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nezih maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen tanzīl تنزيل z "indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuzūl نزول z "inme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça subḥāna-ka سبحانك‎ z "'seni tenzih ederim', namaz başlangıcında okunan bir dua" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça subḥān سبحان z "övme, tenzih etme" ve Arapça ka "sana" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için süphan maddesine bakınız.
Arapça sbḥ kökünden gelen subḥān سبحان z "(özellikle tanrıyı) övme, tenzih etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şbχ kökünden gelen şbāχā שבחא z veya İbranice şebaχ שבח z "övme, medhetme, yüceltme" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.