Tena - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tena Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁny kökünden gelen muˁtanā معتنا z "özen gösterilmiş, itinalı" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça iˁtināˀ إعتناء z "özen gösterme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için itina maddesine bakınız.
Arapça nsb kökünden gelen mutanāsib متناسب z "tenasüp eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tanāsub تناسب z "orantılı olma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Farsça nāmutanāhi نا متناه z "sonsuz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça nhw/nhy kökünden gelen mutanāhī متناهي z "sona eren, sonlu" sözcüğünden na+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça nahiya "sona erdi, vardı" fiilinin tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Arapça nḳẓ kökünden gelen tanāḳuẓ تناقظ z "çelişme, kendi kendini tahrip etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳẓ نقظ z "çelme, yıkma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakz maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen tanāsuχ تناسخ z "ruhların bir bedenden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nüsha maddesine bakınız.
Arapça nsl kökünden gelen tanāsul تناسل z "dölleme, neslini sürdürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nasl نسل z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nesil maddesine bakınız.
Arapça nsb kökünden gelen tanāsub تناسب z "orantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisbat نسبة z "â.a." sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Arapça ḳintār قنتار z "bir tartı birimi, büyük terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kentinári(on) κεντηνάριον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince centenarium "yüz librelik tartı birimi (yaklaşık 31 kg)" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince centum "yüz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santi+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce destination "ulaşılacak hedef, gidilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince destināre "belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *stenāre "durdurmak, dikmek, mukavim kılmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stə-nā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca partenaire "her çeşit ortak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce partner "ortak, paydaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince partionarius "hukukta birkaç mirasçıdan her biri, hissedar" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince partire "paylaşmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.