Tekn - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tekn Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe tekne sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca technique "yöntem, usul, özellikle imalat yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca teχnē τεχνη z "1. marangozluk veya yapı ustalığı, 2. genel anlamda ustalık, sanat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks-nā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "ustalık yapmak, duvar veya kumaş örmek, marangozluk yapmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca polytechnique "'çok sanatlar', Fransa'da 1795'te kurulan mühendislik okulunun adı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için poli+, teknik maddelerine bakınız.
Almanca techniker "teknisyen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
İtalyanca feluca veya Arapça fulk veya falūkat فلك/فلوكة z "bir tür küçük tekne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ephólkion εφόλκιον z "römork? Mısır ve Kızıldeniz'e özgü bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ephélkō εφέλκω z "ardından çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Arapça ṣlḥ kökünden gelen iṣtilāḥ إصتلاح z "1. iyi sayma, uygun bulma, 2. konvansiyon, teknik terim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.
Fransızca canon "1. kilise yasası, 2. ilahilere özgü bir koro tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince canon "yasa, özellikle kilise yasası" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kanōn κανων z "1. kargı, çıta, cetvel, 2. kural, yasa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kánna κάννα z "kamış, kargı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳanyā קניא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kanasta maddesine bakınız.
Farsça taχte تخته z "biçilmiş ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen taχtak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde taş-, taşta- "biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "marangozluk veya yapı ustalığı yapmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Venedikçe gołéta "bir tür yelkenli tekne, uskuna" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Fransızca aynı anlama gelen goélette sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca goéland "balıkçıl kuşu" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Bret gwelan sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca slabri "Doğu Akdeniz'e özgü tek yelkenli balıkçı kayığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İtalyanca sözcük Fransızca slabre "Kuzey Denizinde ringa balığı avında kullanılan bir tür tek yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Holandaca aynı anlama gelen sloep sözcüğü ile eş kökenlidir. Holandaca sözcük Eski Yüksek Almanca slēpper "çekici, trol" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için şilep maddesine bakınız.
İtalyanca (clavi)cembalo "klavyeli bir çalgı, klavsen" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cymbalum "metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýmbalon κύμβαλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýmbē κύμβη z "kâse, tekne, kazan" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca grîpos γρῖπος z "balık ağı, bir tür balıkçı teknesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca grîpos γρῖπος z "çubuklardan örülmüş balık avlama sepeti" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghrebh- "yakalamak, tutmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için +gir maddesine bakınız.
İtalyanca caravella veya Fransızca caravelle "bir tür yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen caravela sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Geç Latince carabus "bir tür küçük tekne" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca kárabos κάραβος z "1. kabuklu böcek, 2. bir tür küçük tekne" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerevit maddesine bakınız.
Fransızca sérigraphie "ipekli ekran aracılığıyla basım tekniği, serigrafi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sērikós σηρικός z "ipekli kumaş" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için serj, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca tectonique "yer kabuğunun hareketlerini inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen tektonik sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων z "marangoz veya duvarcı ustası" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde teks-ōn- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Farsça lavāş لواش z "yassı ekmek, yufka" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça lāvuk لاوك z "1. hamur yoğurma teknesi, 2. lavaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca artésien "Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Artois "Kuzey Fransa'da bir bölge" özel adından türetilmiştir.
Fransızca bassin "leğen, leğen kemiği, kalça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bacinus "leğen" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince bacus veya bacarium "tekne, çukur kap" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca fresque "taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fresco "1. taze, canlı, 2. taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *frisk- "taze, keskin, canlı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca garage "1. tekne veya diğer taşıt aracını kapalı yerde muhafaza etme, 2. bu amaçla kullanılan kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Fransızca cotre "küçük yelkenli tekne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen cutter sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to cut "kesmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca cuvette "leğen, yıkama veya yıkanma teknesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cuve "varil, fıçı" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince cupa "varil, fıçı" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca texte "metin, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textus "1. dokuma, doku, 2. yazı örgüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere, text- "dokumak, örmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "örmek, dokumak, inşa etmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tag-, taks- "dokunmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Fransızca truc "numara, teknik ustalıkla yapılan düzen" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce boat "tekne, gemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *boitaz "kano, sandal, tekne" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhoid- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheid- "yontmak, ısırmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce gunboat "bir tür savaş teknesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gun "silah" (NOT: Bu sözcük Norsça (Vikingce) gunnr "savaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gunthjō biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhn-tyā- "vuruşma, öldürüşme" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhen- "vurmak, öldürmek" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce boat "gemi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zehir, bot2 maddelerine bakınız.
İngilizce offset "1. (mimaride) duvarda girinti, çukur, niş, 2. baskı yüzeyindeki oyuklara mürekkep doldurma işlemine dayalı basım tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to set off "ayırmak, vurgulamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce set "koymak, oturtmak" ve İngilizce off "ayrılma edatı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *af biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *apo biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için apo+, set2 maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.