Tedarik Etmek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tedarik Etmek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Yunanca pará "bir şeyin yanında olma, yanyana durma, benzer ve gibi olma, aslı veya gerçeği olmama bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥-əa- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-1 "ön, ileri" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için per+1 maddesine bakınız.
Fransızca répertoire "bir tiyatro kumpanyasının hazır oyunlar listesi, stok" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince repertorium "bulma yeri, eşya saklanan yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reperire, repert- "bulmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parire "çıkarmak, denk getirmek, üretmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perə-1 "tedarik etmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Almanca apparat "cihaz, mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince apparatum "hazırlanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince apparare "(bir şey için) hazırlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parare "hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *perə-1 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.
Portekizce comprador "tedarikçi, Çin'deki Portekiz ticari kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Portekizce comprar "satın almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince comparāre "düzenlemek, hazırlamak, tedarik etmek, edinmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince parāre "hazırlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.