Tau - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tau Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭˁn kökünden gelen ṭāˁūn طاعون z "veba, ölümcül salgın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaˁn طعن z "mızrak veya kılıçla delme, sançma" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça sitāyiş ستايش z "övgü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sutūdan, sitā- ستودن, ستا z "övmek, medhetmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen staoiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śtauti veya śtute sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steu-2 biçiminden evrilmiştir.
Farsça sutūn ستون z "direk, sütun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen stūn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen stūna- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sthūnā स्थूणा z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stāu- veya stōu- "durdurmak, dikmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen tuχm تخم z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) tōhm veya tohm "tohum, sülale, bir kişinin soyundan gelenler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça tauma- "aşiret, aile" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde taoχman- "tohum" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe toká तोक z "bir kişinin soyundan gelenler" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teuk- "tohum vermek, soyunu sürdürmek" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca stavrós σταυρός z "haç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca staurós σταυρός z "direk, kazık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stau-ro- "dikmek, durdurmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sütun maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kentávrion sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentaúrion κενταύρειον z "şifalı bir bitki, centaurium" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Kentaúros "Yunan mitolojisinde at gövdeli efsanevi varlık" özel adından +ion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca tautologie "mantıkta öznesiyle yüklemi aynı içeriğe sahip olan önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tautología ταυτολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca t'autó τ'αυτό z "aynı şey" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, söyleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için oto+1, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca restaurant "1. canlandırıcı, güç veren, tonik [esk.], 2. lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca restaurer "onarmak, yenilemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için restore maddesine bakınız.
Fransızca restaurer "onarmak, yenilemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince restaurāre "(yıkılmış bir şeyi) yeniden ayağa kaldırmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *staurāre "dikmek, ayağa kaldırmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stáu-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sütun maddesine bakınız.
İngilizce steam "buhar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *staum- "buhar" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce team "takım, ekip" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *taum- "(öküz) çift koşmak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce tattoo "dövme" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1769 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük Tahiti dilinde tatau sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.