Takson - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Takson Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca taxonomie veya İngilizce taxonomy "sınıflandırma sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táksis τάξις z "düzen" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω z "düzene koymak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için taktik, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca epithète veya İngilizce epithet "lakap, biyolojik taksonomide tür belirten ikinci ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epítheton ἐπίθετον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epíthetos ἐπίθετος z "üstüne-konan" sözcüğünün nötr halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca epitíthēmi "üstüne-koymak" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tez2, tez1 maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 2 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.