Tahl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tahl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥll kökünden gelen taḥlīl تحليل z "çözme, çözümleme, çözüm bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥall حلّ z "çözme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça χlṣ kökünden gelen taχlīṣ تخليص z "kurtarma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça χlw kökünden gelen taχliyat تخلية z "boşaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalāˀ veya χulūw خلاء/خلوّ z "boş olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hela maddesine bakınız.
Arapça χlw kökünden gelen χālī خالى z "boş, tenha, ıssız, tahliye edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalā خلا z "boş idi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için hela maddesine bakınız.
Arapça hlk kökünden gelen mustahlik مستهلك z "helak eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istihlāk إستهلاك z "yoketme, harap etme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için helak maddesine bakınız.
Arapça hlk kökünden gelen aynı anlama gelen tahlukat تهلكة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halāk هلاك z "mahvolma, helak olma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için helak maddesine bakınız.
İngilizce test "deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to test "altın ve gümüşü sınamak [esk.], denemek, sınamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca test "altın ve gümüş tahlili için kullanılan toprak kâse" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince testa "saksı, kâse" sözcüğünden evrilmiştir.
Türkiye Türkçesinde >> kökünden gelen kösün- veya kösnü- "(dişi hayvan) azmak, kızışmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe köse- "istemek, iştahlı olmak" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca physionomie "bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca physiognomía φυσιογνομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phýsis φύσις z "maddi varlık, beden" ve Eski Yunanca gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Fransızca hybride veya İngilizce hybrid "melez" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen hybrida sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýbris ὑβρις z "ölçüyü aşma, küstahlık, azgınlık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰybrízō ὑβρίζω z "azmak, ölçüyü aşmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca idéologie "1. fikir akımlarının bilimsel tahlili, 2. siyasi inançlar sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1796 Destutt de Tracy, Fr. düşünür.) Daha fazla bilgi için ide, +loji maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.