Tünü - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tünü Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça czA kökünden gelen cuzˀ جزء z "bir bütünün küçük parçası, birim, ünite, kitap forması, fasikül" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça az cumlat أز جملة z "bütünüyle, toplu olarak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça cumlat جملة z "bütün" sözcüğünden ez+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cümle maddesine bakınız.
Fransızca diagramme "şematik çizim, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen diágramma διάγραμμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diagráphō διαγράφω z "üstünü çizmek, kaba taslak çizmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράφω z fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram maddesine bakınız.
Eski Yunanca katá κατά z "aşağıya doğru yönelme, kapsama, kaplama, üstünü örtme, ilgili olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca microcosme "küçük alem, büyük bir bütünün özelliklerini örnekleyen küçük alem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mikrókosmos μικρόκοσμος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mikro+, kozmos maddelerine bakınız.
Farsça kahrubā كهربا z "'samankapan', fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kāh veya kah كاه/كه z "saman" ve Farsça rubā ربا z "kapan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça rubūdan, rubā ربودن, ربا z "kapmak, çalmak, zorla almak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōp "zoralım, soygun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reup- "kapmak, çalmak" kökünden türetilmiştir. )
Farsça tanke veya tanuke تنگه/تنكه z "1. ince metal tabakası, 2. Hindistan'a özgü bir tür ince gümüş para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tanuk veya tunuk "ince" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe tanuka तनुक z "ince" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tn-u- "ince" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "germek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca élément "bir bütünün içinde yer alan basit öge, unsur, yapı taşı, kimyada element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elementum "temel ilke, ilk öğrenilen şey" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca fraction "kesir, bir bütünün küçük parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fractio "kırıntı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.
Fransızca contexte veya İngilizce context "bir olayı çevreleyen koşulların bütünü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince contextus "doku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince contexere, context- "bir araya dokumak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince texere, text- "dokumak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tekst maddesine bakınız.
Fransızca opportunisme "fırsatçılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Fransızca opportun "uygun, elverişli" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince opportunus "limana doğru esen (rüzgâr), elverişli" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince portus "liman" sözcüğünden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portal maddesine bakınız.
Fransızca palliatif "yumuşatıcı, örtücü, asıl sorunu gizleyerek geçici çözüm sağlayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince palliare "pelerin giydirmek, üstünü örtmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince pallium "pelerin" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için palyaço maddesine bakınız.
Fransızca portion "1. bir bütünün parçası, taksit, 2. bir kerede yenilen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pro portione veya pro partione "taksitle, parça parça" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince pars, part- "parça, pay" sözcüğünden +tion sonekiyle pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
İngilizce corpus "1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince corpus, corpor- "gövde, beden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷrep- "gövde, beden, görünüm" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce cameo "1. farklı renkte iki tabaka kıymetli taş üzerine yapılan minyatür portre, 2. bir edebi eser veya sinemada, eserin bütünü içinde küçük yer tutan minyatür karakter rolü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca cameo "1. 1. farklı renkte iki tabaka kıymetli taş üzerine yapılan minyatür portre, 2. bir edebi eser veya sinemada, eserin bütünü içinde küçük yer tutan minyatür karakter rolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cammaeus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce raster "görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince rastrum "tırmık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince radere "taramak, tırmalamak" fiilinden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde nicelik bakımından bir şeyin bütünü anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan tutar kelimesi para miktarı, meblâğ anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Vazo, ince bir kadın eli ile işlenmiş, beyaz oymalı bir örtünün üzerindedir. - E. M. Karakurt anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan örtü kelimesi IPA: /øɾˈty/ anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde örtü anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde örtü anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Havası boşalmış bir futbol topu... - A. Gündüz anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan top kelimesi Duvar saatinin topu. Kantarın topu. anlamındadır. Türkçe sözcük, Belirteç halinde tamamen, bütünüyle anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan top kelimesi IPA: /ˈtop/ anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Bunlardan sonra top sakallı, çocuk yüzlü Şaban'ın dizi en çok sevdiği yerdi - H. E. Adıvar anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan top kelimesi IPA: /ˈtop/ anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (silahlar) top anlamına gelir. Ad dilinden alınan top kelimesi (satranç) kale anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde top anlamına gelir. Ad dilinden alınan top kelimesi Eski Türkçe top anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde üst anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde (silahlar) top anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.