Sulama - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sulama Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sḳy kökünden gelen sāḳī ساقي z "mecliste su veya içki kadehi sunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳy سقي z "su verme, sulama" sözcüğünün failidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice şāḳyā שקיא z "içki kadehi sunan kişi, saki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen şāḳū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça sḳy kökünden gelen istisḳāˀ إستسقاء z "1. susama, 2. beslenme bozukluğu veya sirozdan ötürü karnın su dolması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā سقا z "su verme, sulama" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için saki maddesine bakınız.
Farsça dolāb دولاب z "1. su çarkı, 2. her türlü mekanik çark, hile, dolandırıcılık, 3. kiler, erzak deposu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dol دول z "kova " (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice dwal, dawlā דְּוַל, דַוְולָא z "kova, sulama çarkı, sulama düzeneği" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen dālu veya dalū sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Akatça dālu "dönmek, dolanmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça āb آب z "su " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için devlet, ab maddelerine bakınız.
Eski Batı Türkçesinde >> kökünden gelen suvık veya sıvık "sulu, akıcı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: TS xiv, Kıp) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe suva- veya sıva- "sulamak, ıslatmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için su maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca arroseuse "sulayıcı, sulama cihazı " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca arroser "sulamak, su püskürtmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *arrosare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince ros, ror- "çiy, nem, ıslaklık" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.