Spes - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Spes Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca spécifique "özgül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince specificus "bir türü tanımlayan ayırdedici özellik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince species "1. görüntü, dış görünüm, biçim, 2. felsefede tür" (NOT: Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için spesiyal, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca spécial "özel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince specialis "türe ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince species "1. görüntü, dış görünüm, biçim, 2. felsefede tür" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere "bakmak, gözetlemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
İngilizce pheromone "bir hayvan tarafından salındığında başka bir hayvanda spesifik bir tepki doğuran hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Peter Karlson ve Martin Lüscher, Amer. biyologlar.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pherō φέρω z "iletmek, taşımak" ve İngilizce hormone sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Fransızca hôtel "konukevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince hospitale "yolcular ve kimsesizler için barınak, han" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için host maddesine bakınız.
Fransızca suite "1. peşpeşe giden şeyler, dizi, sıra, takım, 2. otellerde birbirine bağlı odalar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *sequita sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
İspanyolca desperado "umudu tükenmiş, çaresiz, haydut" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca desperar "ümidi kesmek, ümitsiz olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen desperare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince sperare "ummak, ümidi olmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince spes, sper- "ümit" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spē-1 "bereket, talih" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce host "1. konuk ağırlayan, evsahibi, 2. network üzerinde hizmet veren bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghos-pot- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghos-ti- "yabancı, konuk" kökünden türetilmiştir.
İtalyanca speziale "attar, baharatçı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca spezie "baharat, şifalı ot" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince species "1. görünüm, biçim, 2. çeşit, tür, 3. ticari eşya çeşidi, özellikle kimyasal madde veya ot türü" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için spesiyal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.