Soyluluk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Soyluluk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça wḳr kökünden gelen waḳār وقار z "ağırlık, ağırbaşlılık, soyluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳura وقُر z "ağırbaşlı ve soylu idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça (w)aḳāru "değerli veya pahalı olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #yḳr יקר z kökü ile eş kökenlidir. )
Fransızca archiduc "birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archi- (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca arχós αρχός z "baş, önder, egemen" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Latince dux "dük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +arşi, dük maddelerine bakınız.
Fransızca baron "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince barō "1. orduda asker yamağı, 2. kralın şahsi hizmetinde bulunan ve sofrasından yiyen kimse, 3. feodal hukukta doğrudan krala bağlı mülk sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca duc "yönetici, önder, Avrupa'da bir soyluluk unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dux, duc- "önder, lider, Roma imparatorluğunda bir rütbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dūcere, duct- "yöneltmek, yönetmek, önderlik etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deuk- "öncülük etmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca grand duc "büyük düka, Rusya'ya özgü bir soyluluk unvanı" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gran, dük maddelerine bakınız.
Fransızca comte "bir soyluluk unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince comes, comit- "hükümdarın maiyetinden olan kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince comitare "birlikte yürümek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için komite maddesine bakınız.
Fransızca marquis "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince marchese "sınır komutanı, uçbeyi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince marca "sınır" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mark maddesine bakınız.
Fransızca chevalier "1. süvari, sipahi, 2. bir soyluluk sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cheval "at" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şövale maddesine bakınız.
Fransızca vicomte "konttan aşağı bir soyluluk rütbesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vice-comes "kont vekili" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince vice "bir şeyin veya birinin yerine (edat)" ve Latince comes, comit- "kont" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kont maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.