Sokma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sokma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça drc kökünden gelen darc درج z "dökme, katma, içine veya araya sokma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥāşā-llāhi حاشاالله z "Allah göstermesin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥşw kökünden gelen ḥāşā حاشا z "uzak etsin!" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḥaşw حشو z "araya bir şey sokma, doldurma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça fsd kökünden gelen ifsād إفساد z "bozma, fesat sokma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasada فسد z "bozuldu" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fesat maddesine bakınız.
Arapça nfḏ kökünden gelen infāḏ إنفاذ z "sokma, geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nufūḏ نفوذ z "girme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nüfuz maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen idχāl إدخال z "içeri sokma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça duχūl دخول z "içeri girme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça fsd kökünden gelen mufsid مفسد z "fesat sokan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ifsād إفساد z "fesat sokma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için fesat maddesine bakınız.
Arapça ḍmn kökünden gelen taḍmīn تضمين z "içine sokma, kapsatma, hasar veya kefalet bocu ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍimn ضمن z "içerik, kapsam" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zımn maddesine bakınız.
Farsça tīġ تيغ z "mızrak veya ok" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen tīgr sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen taeġa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "saplamak, sivri bir şey sokmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.
Fransızca bouton "her çeşit düğme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca boter veya bouter "sokmak, kakmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *buttan fiilinden alıntıdır.
Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Eski Türkçe sanç- "saplamak, (sivri bir şey) sokmak" fiilinden +gAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sancı maddesine bakınız.
Eski Türkçe sanç- "saplamak, sokmak" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sançığ sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca emblème "simge, amblem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca émblēma έμβλημα z "sokuş, saplama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca embállō εμβάλλω z "katmak, içine sokmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca empirique "deney ve gözleme dayanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca empeirikós εμπειρικός z "teoriye değil deneye dayanmayı sabunan bir tıp ekolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca empeiría εμπειρία z "deneyim" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca peiráō πειράω z "denemek, teşebbüs etmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "sınamak, tehlikeye girmek veya sokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca diése "müzikte inceltme işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diaísis διαίσις z "araya sokma, aralık, enterval" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰíēmi, et- ἵημι, ετ- z "atmak, sokmak" fiilinden +sis sonekiyle dia+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yē- "atmak, itmek, yollamak, harekete geçirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için jet maddesine bakınız.
Fransızca hypnotiser "psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen to hypnotise fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Dr. James Braid, İng. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰýpnos ὕπνοσ z "uyku" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swp-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca cathéter veya İngilizce catheter "vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru, şırınga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kathētēr καθητηρ z "daldırılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kathiēmi καθιημι z "batırmak, daldırmak, sokmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰiēmi, et- ἵημι, ετ- z "atmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyez maddesine bakınız.
İngilizce centre veya center veya Fransızca centre "merkez, orta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kéntron κέντρον z "geometride dairenin merkezi, pergelin sabit ayağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak, sokmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kent- "saplamak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca encastré "duvara gömülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca encastrer "yuvasına sokmak, gömmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen incastrare fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil Latince castrum "tahkim edilmiş yer, müstahkem mevki" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şato maddesine bakınız.
Fransızca maquillage "boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maquiller "boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca maken "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *makōn biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maç maddesine bakınız.
Fransızca série "dizi, sıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen series sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince serere, sert- "dizmek, sıraya sokmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ser-3 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca transplante "sökülüp başka yere dikilen fidan veya organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transplanter "fidan aktarmak, başka yere dikmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince transplantare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince plantare "ayakla basmak, yere sokmak, bitki dikmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için plan maddesine bakınız.
İngilizce joystick "1. uçaklarda kumanda çubuğu, 2. bilgisayarlarda oyun çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stick "çubuk, değnek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikkon "ucu sivri çubuk veya kazık" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *stik- "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.
İngilizce insert "arasına sokma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen inserere fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince serere, sert- "dizmek, sıralamak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için seri1 maddesine bakınız.
İngilizce update "güncelleme, özellikle bir bilgisayar yazılımının yeni versiyonunu kullanıma sokma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce up to date "bugüne uyarlanmış, güncel" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce up "ileri, yukarı (edat)" ve İngilizce date "tarih" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince datum "'verildi', bir mektubun veya belgenin tanzim edildiği yer ve tarih için kullanılan deyim" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için upload, data maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.