Serme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Serme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça sar سر z "baş" ve Farsça mast مست z "sarhoş, mutlu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, mest1 maddelerine bakınız.
Arapça bsṭ kökünden gelen basīṭ بسيط z "düz, engelsiz, kolay, yalın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basṭ بسط z "yayma, serme, açma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça frş kökünden gelen mafrūş مفروش z "1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça firāş فراش z "yayma, (örtü veya yatak) serme" sözcüğünün mefˁuludur. Bu sözcük Arapça firāş veya farşat فراش/فرشة z "yatak, döşek, yaygı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pərāsā פרסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, halı yayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.
Farsça āstar آستر z "örtü, giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-star- "yanına veya üstüne sermek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde star- "yaymak, sermek" fiilinden türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ster- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce standard "1. bayrak, flama, 2. norm olarak kullanılan ölçü, kıyas birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca estendard "bayrak, flama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *extendarium sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince extendere, extens- "açmak, yaymak, sermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince tendere, tens- "germek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Eski Türkçe yaz- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yas- "açmak, sermek" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.
Fransızca stratosphère "atmosferin bir tabakası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Léon Ph. Teisserenc de Bort, Fr. meteorolojist (1855-1913).) Fransızca sözcük Latince stratum "tabaka, yaygı, örtü, kaplama" (NOT: Bu sözcük Latince sternere, strat- "yaymak, sermek, örtmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "açmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sfer maddesine bakınız.
Fransızca industrie "1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince industria "gayret, çalışkanlık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince industrius "çalışkan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince endo-struus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "yaymak, sermek, ortaya çıkarmak" kökünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.