Seka - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Seka Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça şḳw/şḳy kökünden gelen şaḳāwat شقاوة z "bedbahtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳā شقا z "zor durumda bıraktı, bedbaht etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şaki maddesine bakınız.
Farsça pīşakār پيشكار z "usta sanatkâr" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen pēşag-kār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pēşag "ustalık, sanat" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen piştra- sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Fransızca séquence "süre içinde peş peşe giden şeyler, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-1 "iz, peşinden gitmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca sécante veya Almanca sekant "bir daireyi kesen açı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1583 Thomas Fincke, Dan. matematikçi.) Bu sözcük Latince secans "kesen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince secare, sect- "kesmek, bölmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için segman maddesine bakınız.
Fransızca séquelle "bir şeyin devamı veya izleyeni, tıpta bir hastalığın devamında görülen ikincil belirti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sequela "bir şeyin devamı, müteakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi "izlemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Fransızca secondaire "ikincil, tali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca second "ikinci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince secundus "'takip eden', ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sequi, sec- "izlemek, takip etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Fransızca secte "hizip, parti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince secta "(bir önderi) izleyenler, peşinden gidenler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secutum veya sectum "izleyen, peşinden giden" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Fransızca signal "işaret, uyarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince signale "işaret eden şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince signum "alay sancağı, işaret, simge" sözcüğünün nötr halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-1 "izlemek, peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce social "1. dostluk ve yoldaşlık eden, canayakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen socialis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "yoldaş, ortak, müttefik" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷ-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-1 "peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Fransızca suite "1. peşpeşe giden şeyler, dizi, sıra, takım, 2. otellerde birbirine bağlı odalar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *sequita sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.