Sede - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sede Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣdf kökünden gelen ṣadaf صدف z "1. istiridye, deniz kabuğu, 2. bir cilt hastalığı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥss kökünden gelen ḥassās حسّاس z "çok hisseden, duyarlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için his maddesine bakınız.
Arapça rḳṣ kökünden gelen raḳḳāṣ رقّاص z "rakseden, dansçı, saatin sarkacı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaṣa رقص z "raksetti" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için raks maddesine bakınız.
Arapça ṭlb kökünden gelen ṭālib طالب z "1. talep eden, dileyen, aday, 2. 'alim adayı', medresede öğrenci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalab طلب z "isteme, dileme" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için talep maddesine bakınız.
Fransızca séance "oturum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca seoir "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sedere, sess- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Ermenice kökünden gelen jamgoç' jամկոչ z "kilisede çan çalan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice jam jամ z "saat" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zamān veya jamānak "zaman, an" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Ermenice goç' կոչ z "çağıran, bağıran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zaman maddesine bakınız.
Fransızca apside "kilisede mihrap yeri, kavisli girinti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen apsis, d- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰapsís, d- ἁψίσ z "kemer, kavis" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca diákos veya diákonos διάκος/διάκονος z "papaz yardımcısı, kilisede ayine yardımcı olan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca diákonos διάκονος z "yardımcı, hizmetkâr" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca diakonéō διακονέω z "hizmet etmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca kermesse "Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "'tanrı evi', kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Fransızca obsession "1. kuşatma [esk.], 2. cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali [esk.], 3. psikolojide saplantı, insan ruhunu sürekli meşgul eden fikir veya sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsidere, obsess- "kuşatmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca résidence "her tür konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca résider "konmak, ikamet etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen residere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca rococo "18. yy'a özgü çok süslü sanat tarzı, bir tür süslü işleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rocaille "taş işleme, sedef" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca sédatif "sakinleştirici, müsekkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sedativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedare "oturtmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sedēre, sess- "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca sédiment "çökelti, tortu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sedimentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca selle "eğer, semer; bisiklet oturağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sella sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *sed-la biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
İngilizce pagoda "Budist tapınağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce aynı anlama gelen pagode sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen pagavadi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágavatī भगवती z "kutsal, tanrısal, aziz, (özellikle Budistlerde) Buddha'ya ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. güneş, 3. (baht ve bereket bahşeden) tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhag- "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
İtalyanca sedia "oturak, her çeşit sandalye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sedere "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sedēre, sess- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sed-¹ biçiminden evrilmiştir.
Perlon "bir tür sentetik elyaf, polikaprolaktam polimerinin ticari adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1952 IG Farben, Alman kimya firması.) Bu sözcük Almanca perle "inci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pernula sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince perna "sedef, istiridye kabuğu" sözcüğünün küçültme halisidir.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.