Sebz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sebz Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça sabzī سبزى z "yeşillik, bitki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sabz سبز z "yeşil, taze, yaş" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça bḳl kökünden gelen baḳḳāl بقّال z "sebze satan kimse, manav, bostancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بقل z "sebze" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için bakla maddesine bakınız.
Arapça bḳl kökünden gelen baḳl بقل z "her çeşit sebze, özellikle fasulyegiller" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça bāmiyā باميا z "Afrika kökenli bir sebze, alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus" fiilinden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Arapça χiḍr خضر z "Kur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça χḍr kökünden gelen χiḍr خضر z "yeşillik, yaş meyve ve sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aχḍar أخضر z "yeşil" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ve Farsça karafs كرفس z "kökü yenen bir sebze, apium graveolens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen karafs sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen krepsā כרפסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳuffat قفّة z "hasırdan veya ince tahtadan yapılmış büyük sepet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳūppā veya ḳūpptā קופא/קופתא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ḳuppu veya ḳuppatu "(sebze, meyve, et vb. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça rāvand راوند z "sapları yenen bir sebze, rheum rhabarbarum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde rae-vand "rae? veren" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bulgarca ve Sırpça koçan "meyve ve sebzelerin ve özellikle lahananın sapı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca halle "meyve ve sebze pazarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Les Halles "Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca halle "salon" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hallō "büyük kapalı mekân, salon, oylum" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "kapatmak, örtmek, gizlemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
Fransızca purée "süzgeçten geçirilmiş sebze veya meyve posası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca purer "süzgeçten geçirmek, süzmek, arındırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince purus "arı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için puro maddesine bakınız.
Ermenice pançar բանջար z "sebze, yeşillik, özellikle pancar veya pazı" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice pazug բազուկ z "1. kol, 2. pancarın sebze olarak yenen sapı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāzūk "kol" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bazu maddesine bakınız.
İtalyanca pisello "baklagillerden malum sebze, pisum sativum" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *pisellum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pisum sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen píson πίσον z sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca fasúlia φασούλια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fasúli φασούλι z "malum sebze, phaseolus vulgaris" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca phásēlos φάσηλος z "baklagillerden ufak taneli bir bitki, fiğ, vicia sativa" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca lápato λάπατο z "yaprakları salata olarak kullanılan bir sebze, rumex patientia" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lápathon λάπαθον z sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca láχano λάχανο z "lahana" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca láχanon λάχανον z "her türlü sebze" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak, toprağı sürmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça būrānī بورانى z "kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen būrā بورا z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için börek maddesine bakınız.
Farsça tare تره z "taze yenen her türlü sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tere, ot maddelerine bakınız.
Farsça ispanāχ veya ispānac إسپناخ/إسپانج z "bir sebze, spinacia oleracea" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen spanāk sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça tare تره z "her türlü yaş sebze, yenebilen otlar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tar تر z "yaş, taze" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ter2 maddesine bakınız.
Farsça sabze سبزه z sözcüğünden +āt sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sebze maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce julienne "ince şerit halinde doğranmış sebze" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca Jules veya Julien "erkek adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Iulius veya Iulianus özel adından alıntıdır.
Fransızca végétal "bitkisel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vegetabilis "bitki, sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vegēre veya vegetare "canlandırmak, şenlendirmek, bitki yetiştirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weg-2 "güçlü ve canlı olmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce broccoli "karnabahara benzer bir sebze" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca broccolo "tomurcuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca brocco "kabarık, şişik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için brokar maddesine bakınız.
İspanyolca gazpacho "İspanya usulü soğuk sebze çorbası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.