Sağma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sağma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça yazılı örneği bulunmayan *ˁalāˀimu-s-samāˀi علائم السمائ z "alaimsema, gökkuşağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alaimsema maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Moğolca sağamal "sağılan, süt veren" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca sağa- "süt sağmak" fiilinden +mAl sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ- fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için sağ- maddesine bakınız.
Yeni Yunanca sagmári σαγμάρι z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ságma σάγμα z sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca sáttō, sag- σάττω, σαγ- z "yüklemek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca sommier "yatak taşıyıcısı, somye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sagmarius "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ságma σάγμα z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için semer maddesine bakınız.
Fransızca émulsion "bir sıvıyı çalkalayarak başka sıvıya karıştırma, bu şekilde elde edilen karışım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen emulsio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince emulgere, emuls- "süt veya başka sıvıyı kovadan aktarmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mulgere, muls- "süt sağmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mlg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melg- kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.