Sıkın - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sıkın Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça blw kökünden gelen balāˀ بلاء z "sınav, zorluk, büyük sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بلاء z "sınadı, mihenk taşına vurdu, denedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balâ maddesine bakınız.
Arapça ġmm kökünden gelen ġamm غمّ z "sıkıntı, keder, karamsarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamma غمّ z "kararttı, gizledi, kalbi karamsarlık ve kederle doldu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #ˁmm עממ z "kararma, karanlık olma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χlṣ kökünden gelen χalāṣ خلاص z "1. arınma, temizlenme, aklanma, 2. (tehlikeden veya sıkıntıdan) kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خلص z "arı, temiz, berrak idi, arındı, kurtuldu, serbest kaldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḍrb kökünden gelen iḍṭirāb إضطراب z "1. çarpışma, 2. iç çatışma ve sıkıntı içinde olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍarb ضرب z "çarpma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için darp maddesine bakınız.
Arapça blw kökünden gelen ibtilāˀ إبتلاء z "sınav, zorluklarla imtihan edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بلاء z "sınadı, sıkıntı ve mihnet verdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için bela maddesine bakınız.
Arapça kābūs كابوس z "gece gelen sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kbāşā כבשא z "basınç, baskı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #kbş כבש z "basma, bastırma, sıkma, bunaltma" kökünden türetilmiştir.
Arapça kdr kökünden gelen kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şḳḳ kökünden gelen maşaḳḳat مشقّة z "zahmet çekme, sıkıntıya girme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça ḍrb kökünden gelen muḍṭarib مضطرب z "ıztırap çeken, azap ve sıkıntı içinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḍṭirāb إضطراب z "iç çatışma içinde olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için ıztırap maddesine bakınız.
Arapça şḳw kökünden gelen şaḳāˀ شقاء z "talihsizlik, üzüntü, acı, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳā شقا z "acı ve sıkıntı çekti, bedbaht ve talihsiz idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça kdr kökünden gelen takdīr تكدير z "sıkıntı verme, canını sıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keder maddesine bakınız.
Arapça ḍrr kökünden gelen ḍarūrat ضرورة z "zorunluk, sıkıntı, kısıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zarar maddesine bakınız.
Farsça niyāz نياز z "1. hacet, ihtiyaç, zorunluluk, sıkıntı, 2. arzu nesnesi, sevilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ni-az "aşağı-itme, bastırma, sıkma" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde az- "itmek, sürmek, gütmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zūr veya zōr زور z "güç, kuvvet, zahmet, sıkıntı, sancı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāvar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर z "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce stress "sıkıntı, modern yaşama özgü sıkıntı hissi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca estresse "darlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *strictia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince stringere, stict- "sıkmak, daraltmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *streig- "sıkmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça rancīde رنجيده z "incinmiş, zahmet ve emek çekmiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rancīdan رنجيدن z "zahmet ve sıkıntı çekmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) raχtan, ranc- "zahmet ve sıkıntı vermek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça tāse veya tāsā تاس/تاسا z "acı, kaygı, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tās تاس z "muztarip ve kararsız olma, telaş" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca anxiété "sıkıntı, endişe, sebepsiz korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen anxietas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince angere, anx- "sıkmak, daraltmak, boğmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *angh- "dar, sıkı" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için anjin maddesine bakınız.
Fransızca obsession "1. kuşatma [esk.], 2. cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali [esk.], 3. psikolojide saplantı, insan ruhunu sürekli meşgul eden fikir veya sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsidere, obsess- "kuşatmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca passif "edilgen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince passivus "bir eyleme veya acıya maruz kalan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek, acı çekmek, maruz kalmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pə-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pē(i)- "acı ve sıkıntı çekmek, katlanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca sérénade "akşam açık havada (ve özellikle aşıkın penceresi önünde) çalınan müzik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen serenata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca sereno "akşam sükûneti" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen serenus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "akşam" sözcüğünden türetilmiştir.
Almanca angst "daralma, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.