Sürükleme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sürükleme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İtalyanca feluca veya Arapça fulk veya falūkat فلك/فلوكة z "bir tür küçük tekne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ephólkion εφόλκιον z "römork? Mısır ve Kızıldeniz'e özgü bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ephélkō εφέλκω z "ardından çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. )
İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İngilizce trailer "1. bir şeyi peşinden sürükleyen, bir şeyin peşinden sürüklenen, 2. römorklu kamyon veya kamyon römorku, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trail "sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen traillier fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince tragulum "(çeke çeke taşınan) yük" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Yeni Yunanca avláki αυλάκι z "tarlada sabanla açılan yarık, kanal, su arkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aûlaks αῦλαξ z "kara sabanla toprakta açılan yarık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰelkō ἑλκω z "1. sürmek, sürüklemek, ağır bir şeyi çekmek, 2. toprak sürmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selk- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca remorque "bir araç tarafından çekilen diğer araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca remorquer "halatla çekmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen remulcare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Eski Yunanca aynı anlama gelen rymoúlkō ρυμούλκω z fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Eski Yunanca rŷma ρῦμα z "halat" ve Eski Yunanca ʰélkō ἕλκω z "çekmek, sürüklemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için evlek maddesine bakınız.
Yeni Yunanca sýrma σύρμα z "çekme, çekilen şey, elbise ve gelinlik kuyruğu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sýrma σύρμα z "çekme" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýrō σύρω z "çekmek, sürüklemek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca sirtós συρτός z "1. sürme, sürçme, 2. bir oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca sirnō σύρνω z "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sýrō σύρω z fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sırma maddesine bakınız.
Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca attraction "1. cazibe, çekim, 2. ilgi çekici sahne gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen attractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince attrahere, attract- "çekmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca extrait "damıtılmiş bitki özü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca extraire "özünü çıkarmak, sıkarak suyunu almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince extrahere, extract- "sökmek, çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca traction "çekme, germe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, germek, sürüklemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca tracteur "1. çeken, sürükleyen, 2. tarımda pulluk çeken araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tractor "çeken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca train "demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce train "dizi, kuyruk, çekilerek götürülen şey, katar, demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to train "sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca aynı anlama gelen traîner fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca traitement "işlem, tedavi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca traiter "işlem yapmak, muamele etmek, tedavi etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tractare "ele almak, bir işlemi yürütmek, bir konuyu işlemek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İngilizce trawl "sürükleme ağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince tragula "çekilen veya sürüklenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinin küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.