Söyleyiş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Söyleyiş Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Ady kökünden gelen ˀadāˀ أداء z "1. ödeme, görevi yerine getirme, 2. söyleyiş tarzı, şive" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nṭḳ kökünden gelen nuṭḳ نطق z "söz, söyleyiş, söz söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu, artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça lfẓ kökünden gelen talaffuẓ تلفّظ z "söyleme, söyleyiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafẓ لفظ z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lafız maddesine bakınız.
Farsça gūyā گويا z "söyleyen, söyleyiş, söz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guftan, gū- گفتن, گو z "söylemek, demek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için güfte maddesine bakınız.
Fransızca diction "söyleyiş biçimi, ifade" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dictio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dicere, dict- "söylemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dikte maddesine bakınız.
Fransızca motette "kilise müziğinde bir ilahi türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mot "kelime, söyleyiş" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince muttum "ağızdan çıkan ses, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince muttire "söylenmek, ses çıkarmak" fiilinden türetilmiştir.
İtalyanca coloratura "1. renklendirme, müzikte süsleme, 2. operada süslü söyleyiş tarzı, bu tarza uygun soprano ses" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca colore "renk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen color sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kolorasyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.