Rumi Takvim - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rumi Takvim Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aylūl أيلول z "Rumi takvimin yedinci ayı " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀelūl אלול z "Arami/İbrani takviminin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça elūlu "hasat, bağbozumu" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥazīrān حزيران z "Rumi takvimin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Arapça knwn kökünden gelen kānūn كانون z "Rumi takvimin onuncu ve onbirinci ayları, Aralık ve Ocak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kānōn כנון z "1. mangal, soba, 2. Arami takviminin dokuzuncu ayı, Kislev" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nīsān نيسان z "Rumi takvimin ikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nisān נסן z "Arami/İbrani takviminin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça nisannu "1. yılın ilk ayı, 2. taze mahsul, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce bir sözcükten alıntıdır.
Arapça şubāṭ شباط z "Rumi takvimin onikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şəbāṭ שבט z "Arami ve İbrani takviminin onbirinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça şabāṭu "vurma, çarpma, yıkma" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça tammūz تمّوز z "Rumi takvimin beşinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice tammūz תמוז z "Arami ve İbrani takviminin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça tammūz "bir Babil ve Asur tanrısının adı" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce Dumu-zi "bir tanrı adı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça tişrīn تشرين z "Rumi takvimin sekizinci ve dokuzuncu ayları, Ekim ve Kasım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice tişrīn תשרין z "Arami ve İbrani takviminin yedinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen tişrī תשרי z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca ávgustos αύγουστος z "Rumi takvimin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince Augustus "1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince augere "artırmak, büyütmek, yüceltmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için otorite maddesine bakınız.
Yeni Yunanca Mártios μάρτιος z "Rumi takvimin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen Martius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Mars, Mart- "Roma savaş tanrısının adı" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.