Rtl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rtl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe gırtla- "öğürme sesi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gır maddesine bakınız.
Türkçe sırt2 "kalın ve sert kıl, yele?" sözcüğünden +lAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sırt maddesine bakınız.
Arapça ˁiyāl عيال z "bakmakla yükümlü olunanlar, çoluk çocuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwl kökünden gelen ˁiyyal عيّل z "bağımlı aile fertlerinin her biri" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için aile maddesine bakınız.
Arapça akrad اكرد z "Kürtler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kurd كرد z "Kürt" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça fyḍ kökünden gelen fayḍ فيض z "1. (su) taşıp çıkma, saçılma, yayılma, 2. bolluk, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فاض z "(su) taştı, yayıldı, saçıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancarat حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça krm kökünden gelen ikrām إكرام z "cömertlik etme, ağırlama, karşılıksız verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen karāmat كرامة z "1. cömertlik, yüce davranış, 2. evliya tarafından icra edilen mucize" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen karam كرم z "cömertlik, yüce gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karuma كرُم z "cömertlik etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça krm kökünden gelen kirām كرام z "kerimler, cömertlik gösterenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karīm sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kerim maddesine bakınız.
Arapça lġw kökünden gelen luġat لغة z "1. lakırdı, söz, sözcük, 2. dil (language)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā "söz söyledi, lakırdı etti" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice luwˁā לועא z "çene, boğaz, ses üretme aygıtı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça luχχu "boğaz, gırtlak" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça şrṭ kökünden gelen maşrūṭ مشروط z "koşula bağlanmış, şartlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şart1 maddesine bakınız.
Arapça rbˁ kökünden gelen murabbaˁ مربّع z "dörtlü, dört köşe, kare" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarbīˁ تربيع z "dörtleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için rubai maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen mukarram مكرّم z "cömertlik eden, eli bol, ikram edici" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen mukrim مكرم z "ikram eden, cömertçe davranan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ikrām إكرام z "cömertlik etme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça smḥ kökünden gelen musāmaḥat مسامحة z "cömertlik etme, hoşgörme, affedicilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samāḥat سماحة z "cömertçe verme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır.
Arapça rubāˁī رباعى z "dörtlük, şiirde dört mısradan oluşan kıta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rbˁ kökünden gelen arbaˁat أربعة z "dört" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça şdd kökünden gelen şaddat شدّة z "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sertleştirdi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için şiddet maddesine bakınız.
Arapça şarāˀiṭ شرائط z "şartlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şart1 maddesine bakınız.
Arapça şdd kökünden gelen şiddat شدّة z "sertlik, katılık, yoğunluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert ve katı idi, sertleşti, gerdi, kastı" fiilinin masdarıdır.
Arapça brˁ kökünden gelen tabarruˁ تبرّع z "farz olandan fazlasını yapma, cömertlik gösterme, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˁa برع z "yükseldi, arttı" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Fransızca carnet "defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen caern sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince quaterni "1. dörtlü, dörder, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince quatuor "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
Ermenice morm մորմ z "karadut veya böğürtlen (halk dilinde mor)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moro- biçiminden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe sar- "sertleşmek, zorlamak, zorbalık etmek " fiilinden +Ip sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş) Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sarp sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca artériosclérose "damar sertleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca artēría αρτηρία z "atardamar" ve Eski Yunanca sklērósis σκληρόςις z "sertleşme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arter maddesine bakınız.
Fransızca canapé "1. sırtlıklı yatak, 2. bir tür sandviç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conopeum veya canopeum "cibinlik, cibinlikli veya perdeli yatak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnōpeîon κωνωπεῖον z "cibinlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōnōps κώνωψ z "tatarcık" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.