Rk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.
Farsça bar kamāl بركمال z "'kemal üzere', kusursuz halde" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça kamāl كمال z sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ veya burḳuˁ برقع z "Bedevi kadınların giydiği ve gözler dahil bütün vücudu örten çarşaf" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça arkān أركان z "direkler, destekler, önemli kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rkn kökünden gelen rukn ركن z "direk, destek, sütun" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için rükn maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen farḳ فرق z "1. ayrılma, ayrışma, ayırt etme, 2. ayrım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرق z "ayırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça frḳ kökünden gelen firḳat فرقة z "hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen furḳat فرقة z "ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen furḳān فرقان z "ayırma?, doğruyu yanlıştan ayırma?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice prḳ kökünden gelen purḳanā פרקןא z "selamet, kurtuluş, bir borçtan veya kölelikten kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prḳ "ayrılma, kurtulma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غرق z "1. suya dalma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غرق z "daldı, suya battı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χrḳ kökünden gelen χirḳat خرقة z "1. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük, 2. yırtık derviş giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraḳa خرق z "yırttı, deldi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için harikulade maddesine bakınız.
Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁirḳ عرق z "1. bitkinin kökü, 2. damar, 3. köken, soy, asıl" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rkb kökünden gelen markab مركب z "binek, taşıt aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūb ركوب z "(ata veya bir vasıtaya) binme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça markabtu "araba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Akatça rakābu "binmek" fiilinden türetilmiştir. )
Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "dairenin merkezi, orta nokta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakz ركز z "direk dikme, mızrak saplama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.
Arapça srḳ kökünden gelen sirḳat سرقة z "çalma, hırsızlık " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraḳa سرق z "çaldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.